tin tức-sự kiện

Danh sách những nhà hảo tâm ủng hộ khuyến học 2015-2016

Danh sách những nhà hảo tâm ủng hộ khuyến học 2015-2016

STT Họ và tên  Địa chỉ  số tiền  ghi chú 
1 Sư thầy: Thích Đàm Ngọc  Chủ trì chùa Phú Thứ- Tiên Hiệp  1.800.000Đ  
2 Nhà hàng 99 Cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình Tiên Hiệp- TP. Phủ Lý  2.000.000Đ  
         
         
         
         
         
         
         

 

Tác giả: TIÊN HIỆP

Xem thêm