tin tức-sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ: 23/10/2017 đến 20/12/2017 

Thứ

Ngày, tháng

9.1

Học P. Lý

9.2

Học P lớp 9

8.1

Học P lớp 8A

8.2

Học P lớp 8B

7.1

Học P lớp 7A

7.2

Học P lớp 7B

6.1

Học P Hóa

6.2

Học P lớp 6

HAI

 

Toán - Hợp

Văn - Ngọc

Văn - Hiên

Toán - Hằng

Văn - Ánh

Anh - Hiển

 

Toán - Tiến

Toán - Tiến

Văn - Ngọc

Toán - Hợp

Toán - Hằng

Văn - Hiên

Anh - Hiển

Văn - Ánh

 

Lý - Tiến

Lý - Tiến

BA

 

Sử - Hằng

Anh - Hiển

 

Văn - Hiên

Toán - Hằng

Toán - Minh

Địa - Huyền

Toán - Tiến

Văn - Ngọc

Anh - Hiển

Sử - Hằng

Toán - Hằng

Văn - Hiên

Địa - Huyền

Toán - Minh

 

Văn - Ngọc

Toán - Tiến

 

Toán - Hợp

Toán - Hợp

Anh - Hiển

 

Sinh - Hương

Toán - Minh

Văn - Ánh

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Sinh - Hương

Anh - Hiển

Văn - Ánh

 

Toán - Minh

Toán - Tiến

Toán - Tiến

NĂM

 

Toán - Hợp

Toán - Hợp

Văn - Hiên

Toán - Hằng

Toán - Minh

Văn - Ánh

 

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Toán - Hằng

Văn - Hiên

Văn - Ánh

Toán - Minh

 

Anh - Hiển

 

Anh - Hiển

SÁU

 

Ôn thi vào 10

Toán - Hợp

Ôn thi vào 10

Văn - Ngọc

 

 

 

 

 

 

Ôn thi vào 10

Văn - Ngọc

Ôn thi vào 10

Toán - Hợp

 

 

 

 

 

 

BẨY

24.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Chú ý: Nếu do lịch công việc mà không thực hiện dạy được , nhà trường sẽ đổi linh hoạt lịch dạy và ghi trên bảng. Hoặc bố trí dạy bù.

 THỜI GIAN HỌC :  + Ca1. Từ 14h đến 15h 15.                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                     + Nghĩ giữa ca: 15h 15 đến 15h 30.

                                     + Ca 2. Từ 15h 30 đến 16h 45.                                                                          NGUYỄN ĐỨC HỢP

Tác giả: tienhiep

Xem thêm