tin tức-sự kiện

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

 

 
 
 

Số:04 /BC-THCSTHi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 

 
 
 

 

 

Tiên Hiệp, ngày 3  tháng 01 năm 2020

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2019- 2020

____________

 

Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành trong năm học 2019 - 2020. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 bậc học THCS của Phòng GD&ĐT Phủ Lý, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của nhà trường THCS Tiên Hiệp.

 Trường THCS Tiên Hiệp báo cáo nội dung sơ kết học kỳ I năm học 2019 – 2020 với nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT:

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020

       I- QUY MÔ PHÁT TRIỂN, ĐA DẠNG HOÁ LOẠI HÌNH TRƯỜNG LỚP

          1 - Về quy mô phát triển:

- Tổng số học sinh THCS:  Đầu năm: 210 HS/7 lớp ; nữ: 103

                                            Giữa kỳ I: 210 HS/7 lớp ; nữ : 103

                                            Cuối kỳ I: 210HS/7 lớp ;  nữ: 103

- Con TB,BB: tổng số: 0

- Con mồ côi cả cha, mẹ: tổng số: 0; nữ: 0

          2 - Đa dạng hoá các loại hình trường lớp:

- Tổng số trường THCS: 01; Công lập : 01 trường.

- Đánh giá chung về công tác duy trì sĩ số hàng tháng.

Tháng 9:  đạt 100 %                                   Tháng 10:  đạt 100%

          Tháng 11: đạt 100%                                   Tháng 12:  đạt 100%

          Tháng 1/2020:  đạt 100%

Học kì I duy trì sĩ số đạt: 210/210 = 100%

          3- Công tác phổ cập THCS

          a) Về phổ cập THCS

        *Tiêu chuẩn 1

          + Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học  lớp 6 : 61/61 đạt 100%

        *Tiêu chuẩn 2 

          + Tỷ lệ học sinh Tốt nghiệp THCS (2 hệ) năm qua : đạt 53/53 = 100 %

          + Tỷ lệ học sinh (15-18) tuổi tốt nghiệp THCS :   174/174 đạt  100 %

  * Kết quả chung:    + PCGD THCS: đạt chuẩn mức độ 3.

                             + Xóa mù chữ: đạt chuẩn mức độ 2.

        b) Về Trung tâm học tập cộng đồng:

          - Đã củng cố Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã

          - Các lớp học TTHTCĐ là 5 lớp bao gồm: các thể loại về: kỹ thuật nông nghiệp(chăn nuôi và trồng trọt), tìm hiểu về pháp luật, ATGT, …

          Tổ chức Khai giảng và hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, Tư tưởng và đạo đức lối sống, Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi, Tuyên truyền phòng chống HIV, Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan,…

          - Số lượt người học là 259 người

          4. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia:

- Quản lý thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học theo quy chế TBDH ban hành kèm theo Quyết định số 41/2000/BGD-ĐT

- Duy trì hoạt động thư viện tiên tiến, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, tủ sách, bổ sung đầu sách phục vụ giảng dạy và học tập.

          II- NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

          1 - Công tác giáo dục đạo đức

- Nhà trường đã chỉ đạo và tăng cường công tác giáo dục đạo đức, trách nhiệm của học sinh, tổ chức học tập và thực hiện các nhiệm vụ của học sinh THPT, thực hiện các điều nội qui, 10 điều văn minh trong giao tiếp, giáo dục ATGT, ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả và chất lượng chủ đề năm học, giáo dục pháp luật cho học sinh. tích hợp các nội dung như: BVMT, ATGT, Phòng chống ma tuý vào các bộ môn và môn GDCD

- Thực hiện đầy đủ và có chất lượng môn GDCD ở các khối lớp, tập trung chỉ đạo đánh giá hiệu quả học môn GDCD để tiếp tục đổi mới PPDH, KTĐG nhằm nâng cao chất lượng môn GDCD

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào xây dựng " Trường học thân thiện, học sinh tích cực"

- Kết hợp việc dạy chữ với dạy người. Tiếp tục thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; triển khai các nội dung giáo dục kỹ năng sống theo tài liệu của Bộ GD-ĐT 

- Phối kết hợp với gia đình - Ban đại diện cha mẹ học sinh, các đoàn thể xã hội trong địa phương để giáo dục học sinh.

- Tổ chức tốt các hoạt động cao điểm như khai giảng năm học, đón tết trung thu, ngày 20/11; ngày 22/12, mít tinh hưởng ứng phong trào phòng và chống HIV/AIDS, sơ kết học kỳ I ...  đạt hiệu quả tốt.

- Kết quả xếp loại hạnh kiểm học kỳ I năm học 2019 - 2020.

STT

Lớp


Số

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

TB

Yếu

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

1

Khối 6

66

60

90.91

6

9.09

0

0.00

0

0.00

2

Khối 7

54

45

83.33

9

16.67

0

0.00

0

0.00

3

Khối 8

41

31

75.61

10

24.39

0

0.00

0

0.00

4

Khối 9

49

42

85.71

7

14.29

0

0.00

0

0.00

Toàn trường

210

178

84.76

32

15.24

0

0

0

0

Không có học sinh mắc tệ nạn xã hội, Số lớp tiên tiến học kỳ I đạt 60%

          2 - Tổ chức dạy và học các môn văn hoá:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình giảng dạy theo PPCT kể cả chương trình tự chọn, chương trình giảm tải sách giáo khoa của Bộ GD&ĐT, thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo về thực hiện chương trình năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Phủ Lý

          - Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

          - 100% giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt 100% loại giỏi.

- Các tổ chuyên môn đã tập trung chỉ đạo việc đổi mới KTĐG thúc đẩy đổi mới PPDH tập trung các môn theo quy định của Phòng GD-ĐT

- Tổ chức tốt việc Hội thảo PP giảng dạy bộ môn Lý, Hóa, Sinh, thúc đẩy kiểm tra đánh giá, cử đủ giáo viên tham gia Hội Thảo cấp thành phố các môn Tiếng Anh, Hóa học, sinh học, GDCD

- Tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ kiểm tra chất lượng  cuối học kỳ I vào các ngày 16,17,18,19/12/2019 ( đề kiểm tra của sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT); kết quả các môn kiểm tra được tổng hợp riêng 1 bảng thống kê

* Kết quả xếp loại học lực kỳ I năm học 2019 - 2020.

STT

Khối


Số

Học lực

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

sl

%

 1

Khối 6

66

14

21.21

21

31.82

25

37.88

6

9.09

0

0.00

 2

Khối 7

54

5

9.26

25

46.30

15

27.78

9

16.67

0

0.00

 3

Khối 8

41

0

0.00

16

39.02

15

36.59

10

24.39

0

0.00

 4

Khối 9

49

10

20.41

23

46.94

9

18.37

7

14.29

0

0.00

Toàn trường

210

29

13.8

85

40.5

64

30.5

32

15.2

0

0

Số học sinh giỏi và tiên tiến đạt: 114/210  =  54,2%

          3 - Giáo dục thể chất:

- Dạy đúng đủ chương trình TDTT, đảm bảo an toàn khi tập luyện và thi đấu.

- Có đủ đội tuyển TDTT thi đấu các môn theo quy định cấp thành phố.

- Phối hợp với y tế xã, có sổ theo dõi chăm sóc sức khoẻ. Sử dụng đúng nguồn kinh phí BHYT để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh tại trường.

          4 - Giáo dục thẩm mĩ:

- Dạy đủ, đúng chương trình mĩ thuật, âm nhạc.

- Tổ chức học tập và thực hiện việc đánh giá xếp loại các bộ môn: Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục theo quy định của Bộ GD-ĐT

- Phối hợp với cha mẹ học sinh để các em mặc đồng phục theo quy định đạt tỷ lệ 100%.

- Đảm bảo môi trường cảnh quan (Xanh - sạch - đẹp).

- Hướng dẫn và thực hiện ATTP; Tuần lễ nước sạch, vệ sinh môi trường...

          5 - Giáo dục lao động hướng nghiệp và dạy nghề:

- Dạy đủ tiết hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh khối 8 theo quy định phân phối chương trình.

- 100% học sinh được lao động vệ sinh trường lớp 1 buổi/tuần.

          III- XÂY DỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN

          1 - Xây dựng đội ngũ

a. Tình hình đội ngũ năm học 2019 - 2020

 Đầu năm: Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 17 người

Cuối kỳ I : Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 16 người

Trong đó: Biên chế 12/16 = 75%;  Hợp đồng : 4/16 = 25% (02 nhân viên hành chính)

Trình độ chuyên môn: đại học : 9/16 = 56,25%; Cao đẳng: 7/16 = 43,75%.

Tỉ lệ Đảng viên: 7/16=  43,75%.

b. Những mặt đã đạt được trong học kỳ I năm học 2019- 2020

- 100% cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, đổi mới kiểm tra đánh giá và thúc đẩy PPDH. Hầu hết giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

- 100% giáo viên tham gia Hội giảng cấp Trường

- 100% giáo viên thực hiện tốt các  cuộc vận động và phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” . Thực hiện đầy đủ các chương trình của Công đoàn, Đội thiếu niên, Đoàn thanh niên…

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình, thực hiện các quy định của Ngành và của địa phương

- Các tổ chức đoàn thể cuối năm 2019 đạt vững mạnh, chi bộ Đảng đạt trong sạch vững mạnh năm 2019.

          2 - Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

- Giáo viên và học sinh có đủ SGK, sách nghiệp vụ để dạy và học

- Tiếp tục bổ sung các đầu sách, tạp chí.... xây dựng thư viện tiên tiến theo quy định và tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT.

- Sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất hiện có, tích cực tham mưu với Đảng và chính quyền địa phương đã xây dựng các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

          IV- CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

Nhà trường đã chỉ đạo việc thực hiện chương trình đúng, đủ kể cả chương trình giảm tải SGK, chương trình dạy các môn tự chọn. Tổ chức học tập và xếp loại học sinh theo Thông tư 58 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn đã hoạt động đều tay, xoay việc, thực hiện có kế hoạch và khoa học.

- Thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện, chuyên đề tại đơn vị đúng quy định và đúng thời gian. Kết quả 100% giáo viên được kiểm tra hoạt động sư phạm, chuyên đề trong học kỳ I theo kế hoạch: 100% đạt tốt và khá.

- Tổ chức nghiêm túc, an toàn các kỳ kiểm tra trong học kỳ I đạt kết quả.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Kết hợp các môi trường giáo dục: Nhà trường - Gia đình - xã hội để giáo dục học sinh.

- Quản lý thu, chi đúng nguyên tắc, thực hiện tốt qui chế tự nguyện trong trường học.

          V- CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

- Thực hiện việc đánh giá thi đua trong giáo viên, học sinh đúng tiêu chuẩn đúng qui chế không có hiện tượng thắc mắc, gây mất đoàn kết.

- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cơ sở để làm tốt công tác thi đua khen thưởng học kỳ I năm học 2019 - 2020.

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG

          1. Ưu điểm:

- Trong học kỳ I năm học 2019 - 2020 nhà trường đã triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo các cấp tới HĐSP, tăng cường nhận thức và ý thức trách nhiệm.

- Các hoạt động trong học kỳ I diễn ra đúng thời gian, công việc đã thực hiện có hiệu quả.

- Tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, các tổ chức đoàn thể xã hội trong nhà trường như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Chi hội phụ nữ, Chi hội khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện có nhiều kết quả tốt.

- Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tham mưu cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương để bổ sung và sửa chữa CSVC phục vụ hoạt động dạy và học. Tiếp tục xây dựng các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phủ Lý.

- Sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về các mặt trong nhà trường khoa học, cụ thể. Là cơ sở để nhà trường thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp đã đề ra trong năm học 2019 - 2020.

          2. Tồn tại:

- Chất lượng tuyển sinh vào THPT chưa cao.

          3.  Nguyên nhân ưu điểm và tồn tại

* Có được những ưu điểm trên là do:

+ Sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Phủ Lý, sự quan tâm của cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, hoạt động các tổ chức đoàn thể trong xã hội và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

+ Sự chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ, Ban lãnh đạo nhà trường tới HĐSP, sự cố gắng nỗ lực của thầy, cô giáo  trong nhà trường.

* Những tồn tại trên là do nguyên nhân:

- Nhận thức và quan tâm của một số gia đình học sinh chưa đầy đủ, thiếu trách nhiệm với học sinh..

- Chất lượng nhiều năm qua, nhất là trí dục còn hạn chế so với bình quân thành phố, do đầu vào, sự thay đổi về phương pháp học tập, nội dung học tập ở THCS.

PHẦN THỨ HAI:

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2019- 2020

          1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Làm tốt công tác phát triển, công tác phổ cập THCS.

- Chỉ đạo và thực hiện công tác giáo dục toàn diện,.

- Tổ chức các kỳ kiểm tra giữa kỳ, cuối năm học an toàn, nghiêm túc đạt kết quả cao.

- Hoàn thành các công việc do Phòng, Sở chỉ đạo trong học kỳ II.

- Thực hiện có hiệu quả việc KĐCL GD theo quy định của Bộ GD-ĐT

          2. Phương hướng thực hiện:

- Tổ chức, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, hoàn thiện các hồ sơ về trường đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2020 - 2021.

- Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả và chất lượng kế hoạch chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Phủ Lý. Kế hoạch chỉ đạo của Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Tiên Hiệp.

 

 

 

PHẦN THỨ BA

NHỮNG ĐỀ NGHỊ VỚI CÁC CẤP

Đề nghị địa phương xã Tiên Hiệp UBND thành phố Phủ Lý, Phòng GD-ĐT xét và cấp nguồn kinh phí mua sắm cơ sở vật chất cho nhà trường để tạo điều kiện phục vụ cho việc dạy và học cho các phòng học chức năng để nhà trường phấn đấu là trường chuẩn quốc gia vào năm học 2020-2021.

Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2019 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020 của trường THCS Tiên Hiệp.

Nơi nhận:

- PGD

- UBND xã

- Lưu: VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Lập

 

Tác giả: tienhiep

Xem thêm