tin tức-sự kiện

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2019

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY CHẠY OLYMPIC VÌ SỨC KHỎE TOÀN DÂN NĂM 2019

          Thực hiện kế hoạch 50/KH-UBND ngày 12/3/2019 về tổ chúc ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

          Trường THCS Tiên Hiệp phối hợp với UBND xã Tiên Hiệp tổ chúc cho toàn thể các bộ giáo viên  và 200 học sinh chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

          1. Tổ chúc lễ khai mạc

          2. Một số hình ảnh học sinh và học sinh chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Tác giả: TIENHIEP

Xem thêm