tin tức-sự kiện

Công khai chất lượng học kỳ I năm học 2017 - 2018

PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

Số:     /TB-THCS - THi

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp6

Lớp7

Lớp8

Lớp9

 

I

Số học sinh chia theo hạnh kiểm

181

40

51

51

39

 

1

Tốt (Tổng số - tỉ lệ so với tổng số)

153

33

41

48

31

 

2

Khá

28

7

10

3

8

 

3

Trung bình

 

 

 

 

 

 

4

Yếu

 

 

 

 

 

 

II

Số học sinh chia theo học lực

181

40

51

51

39

 

1

Giỏi

30

7

6

11

6

 

2

Khá

68

15

22

19

12

 

3

Trung bình

57

11

17

16

13

 

4

Yếu

26

7

6

5

8

 

5

Kém

 

 

 

 

 

 

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

181

40

51

51

39

 

1

Lên lớp

 

 

 

 

 

 

a

Học sinh giỏi

 

 

 

 

 

 

b

Học sinh tiên tiến

 

 

 

 

 

 

2

Thi lại

 

 

 

 

 

 

3

Lưu ban

 

 

 

 

 

 

4

Chuyển trường đến/đi

 

 

 

 

 

 

5

Bị đuổi học

 

 

 

 

 

 

6

Bỏ học

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi

 

 

 

 

 

 

1

Cấp tỉnh/thành phố

 

 

 

 

 

 

2

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

 

 

 

 

 

 

V

Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

VI

Số học sinh được công nhận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

1

Giỏi

 

 

 

 

 

 

2

Khá

 

 

 

 

 

 

3

Trung bình

 

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh thi đỗ THPT công lập

 

 

 

 

 

 

VIII

Số học sinh thi đỗ THPT ngoài công lập

 

 

 

 

 

 

IX

Số học sinh nữ

95

17

27

30

21

 

X

Số học sinh dân tộc thiểu số

 

 

 

 

 

 

                   Tiên Hiệp, ngày 30 tháng 12 năm 2017

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

            Trần Văn Lập

Tác giả: Tienhiep

Xem thêm