tin tức-sự kiện

Kế hoạch sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học năm học 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

 

 
 
 

 

 

Số:  45/KH-THCSTHi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

             Tiên Hiệp, ngày 18 tháng 9 năm 2018

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học

Năm học 2018 - 2019

 

            I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.

- Căn cứ chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về cống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục ;

- Căn cứ công văn số 960/GD-ĐT ngày 18/8/2008 của sở GD-ĐT Hà Nam về việc triển khai phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;

- Căn cứ kế hoạch số 753/KH-PGDĐT ngày 7/9/2018 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

          - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

          - Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ và cơ sở vật chất của nhà tr­ường

II. Đặc điểm tình hình.

          1. Đội ngũ.

          - Tổng số có : 17

                   + Hiệu trưởng  :   01

                   + Phó hiệu trưởng : 01

                   + Giáo viên đứng lớp : 13

                   + Hành chính : 02

          2. Học sinh.

                   + Khối 6 : 53

                   + Khối 7 : 42

                   + Khối 8 : 51

                   + Khối 9 : 52

          3. Thuận lợi.

          - Xã Tiên Hiệp từ trước đến nay có phong trào học tập rất sôi nổi, phụ huynh học sinh luôn quan tâm, chăm lo đến con cái, tạo mọi điều kiện để con cái họ được học tập tốt. Hàng năm chất lượng giáo dục đều được nâng cao, năm sau cao hơn năm trước.

          - Cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

          - Cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo cho việc dạy và học

          - Sĩ số học sinh trên lớp ít nên giáo viên có điều kiện quan tâm tới từng đối tượng học sinh..

          4. Khó khăn.

- Thiết bị đồ dùng nhà trường đã được cấp đầy đủ nhưng các phòng bảo quản chưa đáp ứng được yêu cầu so với thực tế 

          - Giáo viên bước đầu thực hiện nên còn lúng túng trong việc sử dụng các đồ dùng dạy học

          - Đội ngũ giáo viên phụ trách thiết bị chưa có ,nên cũng khó khăn trong việc sắp xếp và chuẩn bị cho giáo viên lên lớp .

          II. NHIIỆM VỤ

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu của Bộ(thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009).

- Tiếp tục nâng cao phong trào tự làm đồ dùng dạy trong toàn thể giáo viên và học sinh học thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng dạy học. Thu thập , tuyển chọn  các sản phẩm tốt lưu giữ và sử dụng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh về vị trí, vai trò và tác dụng của đồ dùng thiết bị dạy học trong giảng dạy, học tập và giáo dục toàn diện.

- Tổ chức chỉ đạo, quản lý tốt hoạt động thiết bị dạy học, có kế hoạch chủ động đón đầu,  tiếp thu sự phát triển của CNTT, từng bước sử dụng các trang thiết bị hiện đại, phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý thiết .

- Đẩy mạnh phong trào khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học một cách hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá  việc sử dụng thiết bị dạy học. Có kế hoạch cập nhật báo cáo và đánh giá tổng thể việc sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học

          III. CHỈ TIÊU.

- Vận động 100% giáo viên tham gia làm từ 2-3 đồ dùng dạy học có giá trị và sử dụng hiệu quả lâu dài trong năm học.

- 100% giáo viên lên lớp đều sử dụng đồ dùng dạy học của nhà trường hoặc tự làm thêm để phục vụ tốt cho tiết học, không dạy chay.

- Tổ chức cuộc thi làm đồ dùng dạy học cấp trường.

          - Đảm bảo đủ 100% đồ dùng dạy học cho từng tiết dạy cụ thể theo phân phôí chương trình.

  -  Thực hiện 100% các tiết thực hành.

  - Bảo quản thiết bị tốt,, không để xảy ra mất mát hư hỏng nhiều.

          - Cần phải tiếp thu ý kiến của giáo viên về công tác phục vụ thiết bị trong việc dạy học.

          - Đề xuất mỗi lớp được trang bị một tủ đựng và bảo quản thiết bị, đồ dùng dạy học để tại lớp có khóa chắc chắn, tránh mang về nhà, GVCN lớp có trách nhiệm bảo quản, bảo trì và tu bổ các phương tiện dạy học thật tốt để đưa vào sử dụng, khai thác hiệu quả và mang tính lâu dài thuộc tài sản cố định có giao khoán, kiểm kê định kỳ cụ thể.

          IV. BIỆN PHÁP

   1. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng cụ thể và thiết thực.

     2. Theo dõi sát sao công tác sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và học sinh.

      3. Tổng hợp ý kiến của giáo viên về những đồ dùng, thiết bị dạy học cần mua sắm bổ sung.

      4. Phát huy những thành quả đã đạt được của bộ phận thiết bị, khắc phục những tồn tại trong thời gian trước để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

      5. Chấn chỉnh lại hồ sơ sổ sách, bổ sung các loại hồ sơ còn thiếu ở năm trước.

      6. Làm tốt công việc kiểm kê, chính xác, đúng thời gian quy định của hiệu trưởng. Và kịp thời báo cáo về tình hình hư hỏng, mất mát tài sản cho nhà trường.

      7. Tổ chức thu hồi và bồi thường đúng quy định các thiết bị mất theo nội quy.

           8. Lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho từng tháng theo chủ điểm.

          9. Chủ động tham mưu và đề xuất với hiệu trưởng mua thêm những thiết bị còn thiếu để bổ xung vào kho thiết bị của nhà trường và cho GV mượn phục vụ giảng dạy .

 

          III. KẾ HOẠCH CHUNG.

          - Quán triệt tinh thần các văn bản chỉ đạo của ngành về việc thực hiện sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học  .

          - Chọn và phân công giáo viên hợp lý, sắp xếp , bảo quản đồ dùng thiết bị dạy học  ngay từ đàu năm học .

          - Bố trí các phòng bảo quản đồ dùng đảm bảo an toàn , thuận tiện trong việc sắp sếp và sử dụng để giáo viên thuận tiện trong việc dạy học .

          IV. Phân công giáo viên dạy.

          1/ Phụ trách các phòng thiết bị : Phạm Thị Sao

          2/ Phân công phụ trách thiết bị từng môn

          + Môn Toán : Đoàn Công Minh

          + Môn Lý : Ngô Diễm Hằng

          + Môn Hoá : Trần Thị Hồng Thắm

          + Môn Sinh : Cao Thị Hương

          + Công nghệ : Trần Thị Huyên

          + Mỹ Thuật : Trần Thị Huyên

          + Thể dục   : Lê Trí Hiếu

          + Ngữ Văn : Trần Thị Bích Diệp

          + Địa Lý : Lê Thị Thùy

          + Lịch Sử : Vũ Thị ánh

          + GD CD : Vũ Thị Bích Ngọc

          + Nhạc : Cao Thị Hương 

          + Tiếng Anh : Nguyễn Thị Phương Anh

 

          V. Kế hoạch sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học .

          1. Tổ chức.

          - Trong hàng tuần giáo viên lên kế hoạch mượn thiết bị đồ dùng vào sáng thứ hai hàng tuần .

          - Khi sử dụng phải đăng ký với nhân viên thiết bị để nhân viên thiết bị cùng với giáo viên chuẩn bị chho từng tiết dạy

          - Khi mượn thiết bị và trả phải ký nhận hai sổ là : sổ mượn và sổ trả thiết bị .

          - Thiết bị khi trả được vệ sinh sạch sẽ và đảm bảo đủ số lượng , không hỏng hóc .

          2. Kế hoạch cụ thể .

          Có danh mục mượn thiết bị từng môn , từng bài ( kèm theo)  

         

 VI. Kết luận

          Năm học 2018 – 2019 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 chiến lược phát triển giáo dục 2015 – 2020. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của ngành GD&ĐT và của thành phố Phủ Lý.  Phát huy những kết quả đạt được trong năm học 2018 – 2019 Trường THCS Tiên Hiệp quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

 

 

                                                            Tiên Hiệp , ngày 18 tháng 9 năm 2019

                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

 

                                                                                Trần Văn Lập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TỪNG THÁNG

 

Tháng

Nội dung công việc trong tháng

Ghi chú

 

9/2018

- ổn định, biên chế lớp học

- Lập kế hoạch, phân công giáo viên dạy

 

 

 

10/2018

- Tiến hành dạy theo quy đinh

- Đánh giá kết thúc chủ đề

 

 

 

11/2018

- Duy trì theo kế hoạch

- Đánh giá học sinh

 

 

 

12/2018

- Duy trì theo kế hoạch

- Kết thúc chủ đề, kiểm tra đánh giá từng chủ đề

 

 

 

01/2019

- Tổng kết các chủ đề tự chọn

- Xếp loại học lực học sinh kỳ I

 

 

02/2019

- Dạy theo kế hoạch kỳ II

 

 

 

3/2019

- Thực hiện theo kế hoạch

- Kiểm tra đánh giá học sinh

 

 

 

4/2019

- Thực hiện theo kế hoạch

- Kiểm tra kết thúc các chủ đề

 

 

5/2019

- Tổng kết năm học

 

 

 

 

 

VI/ Chương trình dạy các chủ đề tự chọn .

Môn : Ngữ văn – Lớp 6 .

 

Tháng

Tên chủ đề bám sát

Số tiết

9/2009

- Ôn tập về truyện dân gian Việt Nam

4

10/2009

- Văn tự sự

4

 

11/2009

  • Văn tự sự
  • Ôn tập về tiếng việt

 

4

12/2009

- Ôn tập về tiếng việt

4

01/2010

- Từ và vai trò một số biện pháp tu từ

4

02/2010

- Ôn tập văn thơ hiện đại

4

3/2010

- Các từ loại tiếng việt

4

4/2010

- Tập làm văn thể loại văn miêu tả

4

5/2010

- Ôn tập tổng hợp

4

Tác giả: tienhiep

Xem thêm