tin tức-sự kiện

Công khai cơ sở vật chất năm 2017

PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

Số:       /TB-THCS- THi

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

Học kì I năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học

10

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

7

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

0

-

4

Phòng học nhờ

0

-

5

Số phòng học bộ môn

3

-

6

Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)

0

-

7

Bình quân lớp/phòng học

1

-

8

Bình quân học sinh/lớp

25

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng số diện tích đất  (m2)

9591

1,5

V

Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

1000

5,7

VI

Tổng diện tích các phòng

37,6

1,5

1

Diện tích phòng học  (m2)

37,6

1,5

2

Diện tích phòng học bộ môn (m2)

50,6

2,02

3

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

90

 

4

Diện tích nhà tập đa năng

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

33,75

1,35

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 6

1

 

2

Khối lớp 7

1

 

3

Khối lớp 8

1

 

4

Khối lớp 9

1

 

5

Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/TB)

 

 

VIII

Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

01

Số học sinh/bộ

 

IX

Tổng số thiết bị đang sử dụng

07

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

3

0

2

Cát xét

2

0

3

Đầu Video/đầu đĩa

2

0

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

1

0

5

Thiết bị khác…

 

0

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

0

XI

Nhà ăn

0

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

0

0

XIII

Khu nội trú

0

0

0

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho HS

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

4 (24m2)

 

2 (30m2)

 

 

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

0

 

 

 

 

 

(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)

 

 

Nội dung

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

Tiên Hiệp, ngày 30 tháng 12  năm 2017                                                                            

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Lập

 

Tác giả: Tienhiep

Xem thêm