tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018 -2019

PHÒNG GD & ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

 

Số :      /KH-THCSTHi

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Tiên Hiệp, ngày      tháng 9  năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018 -2019

 

          I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DƯNG KẾ HOẠCH.

Kế hoạch số 753 /PGDĐT ngày 07/09/2018 của Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2018-2019;

Trường THCS Tiên Hiệp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2017 - 2018 cho các khối lớp và các môn bồi dưỡng theo quy định của Phòng GD & ĐT Thành phố Phủ Lý.

          II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

          1.Thuận lợi.

Năm học 2018 - 2019 nhà trường có đội ngũ giáo viên đầy đủ về chủng loại các bộ môn. Đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn tốt. Một số giáo viên được đánh giá là giáo viên giỏi cấp Thành phố , cấp Tỉnh.

Nhà trường thường xuyên tạo điều kiện về CSVC để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ( đủ phòng học bồi dưỡng các bộ môn ), giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi được lựa chọn trong số giáo viên của trường, học sinh được tuyển chọn theo yêu cầu về năng khiếu nổi trội theo các môn học .

          Kết quả thi học sinh giỏi những năm học gần đây có nhiều học sinh có giải cao.

          2. Khó khăn.

Giáo viên còn hạn chế về kinh nghiệm vì tuổi nghề còn ít.

Học sinh có năng khiếu ít vì số lượng học sinh của nhà trường có ít.

Tài liệu phục vụ cho dạy học sinh giỏi còn thiếu.

          III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

          1. Chỉ tiêu.

          Phấn đấu xếp loại qua thi, kiểm tra  chất lượng học sinh Giỏi do Phòng GD & ĐT Thành phố Phủ Lý tổ chức như sau:

* Khối 9 : Xếp toàn đoàn từ thứ  12 đến 14 trong thành phố.

* Khối 6,7,8: Xếp toàn đoàn từ thứ  10 đến 12 thành phố.

          * Xếp loại chung: Trường THCS Tiên Hiệp xếp thứ 12 /19 trường.

          Giao chỉ tiêu cho từng môn đối với từng khối lớp ( Có văn bản riêng)

          2. Biện pháp.

          Tố chức kiểm tra khảo sát để tuyển chọn những học sinh khá giỏi.

Chọn đội ngũ giáo viên giảng dạy cho từng môn, từng khối lớp.

Họp phụ huynh học sinh được tuyển chọn bồi dưỡng để có sự kết hợp tạo điều kiện cho học sinh học tập.

Giao chỉ tiêu cho giáo viên được phân công dạy học sinh giỏi, có khuyến khích vật chất thích đáng cho giáo viên đạt kết quả cao và có phần thưởng xứng đáng cho học sinh đạt giải ( kể cả việc quan hệ chặt chẽ với hội khuyến học địa phương trong dịp phát thưởng ).

Kiểm tra, quản lý chặt chẽ chương trình, kế hoạch, soạn giảng của giáo viên.

Xây dựng khung PPCT đảm bảo kiến thức ,kỹ năng tối thiểu cho từng bộ môn.

Tổ chức cho giáo viên sưu tầm tài liệu bồi dưỡng ( có chọn lọc ) để tăng cường cho tủ sách dùng chung trong nhà trường. Khuyến khích, động viên giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm với các cá nhân và các đơn vị có truyền thống bồi dưỡng học sinh giỏi trong thành phố và tỉnh.

 

          IV. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG.

 

Khối

Văn

Toán

Anh

Sinh

Sử

Địa

Hoá

6

 Ngọc

Hằng

P. Anh

 

 

 

 

 

7

Ánh

Minh

P. Anh

 

 

 

 

 

8

Diệp

Nguyệt

P. Anh

 

 

 

 

 

9

Ngọc

Minh

P. Anh

Hằng

Thắm

 

 

 

 

          V.THỜI GIAN DẠY VÀ CHƯƠNG TRÌNH DẠY

1. Thời gian dạy.

          - Mỗi tuần từ 01 buổi đến 02 buổi dạy từ 15/09/2018 đến 01/12/2018 đối với Khối 9. Từ 15/09/2018 đến 01/03/2018 đối với Khối 6;7;8.

          - Mỗi môn dạy 16 buổi cho học sinh mỗi đồng đội

          2. Khung phân phối chương trình dạy .

          Các môn đã được xây dựng khung PPCT để thực hiện ( Thể hiện ở kế hoạch của cá nhân giáo viên và lưu tại chuyên môn).

          VI. KẾ HỌACH THỰC HIỆN HÀNG THÁNG.

          Tháng 9

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát để tuyển chọn.

- Xây dựng kế họach, nội dung chương trình.

- Tuyển chọn giáo viên và họp phụ huynh học sinh.

          Tháng 10

- Xếp lịch bồi dưỡng ( tuần 1 buổi /môn ).

- Kiểm tra kế họach, chương trình.

- Kiểm tra việc soạn, giảng.

          Tháng 11

- Tiếp tục bồi dưỡng theo kế họach.

- Kiểm tra việc thực hiện theo khung phân phối chương trình.

- Kiểm tra việc soạn, giảng. Khảo sát chất lượng HSG Khối 9.       

          Tháng 12

- Kiểm tra việc thực hiện theo khung phân phối chương trình.

- Kiểm tra việc soạn, giảng.   

- Tiếp tục bồi dưỡng theo kế hoạch , tuyển chọn đội tuyển chính thức .

- Chuẩn bị điều kiện cho học sinh dự thi học sinh giỏi Khối 9 vòng I.

          Tháng 1

- Kiểm tra khảo sát chất lượng HSG tại trường vòng I với khối 6;7;8.

- Chốt danh sách học sinh đi thi .

- Bồi dưỡng theo kế hoạch.

          - Rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế trong công tác bồi dưỡng sau khảo sát chất lượng tại trường.

          Tháng 2

          - Kiểm tra khảo sát chất lượng HSG tại trường vòng II.

- Tiếp tục bồi dưỡng theo kế hoạch.

- Chuẩn bị đủ điều kiện cho học sinh đi thi.

          Tháng 3

-Tổng kết công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của trường.

- Rút kinh nghiệm của công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học.

  Khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao trong thi Học

sinh giỏi mà Phòng GD & ĐT tổ chức.

 

Nơi nhận:                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

-HT;                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-Các tổ trưởng;                                                                        

-CĐ; Đội, Đoàn;                                                                                                           

       -Lưu VT.                                                                           

                                                                                                        

                                                                                                         Nguyễn Đức Hợp

 

 

 

 

 

Tác giả: TIENHIEP

Xem thêm