tin tức-sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

THỜI KHÓA BIỂU DẠY PHỤ ĐẠO HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện từ: 19/3/2018 đến 3/5/2018  

Thứ

Ngày, tháng

9.1

Học P. Lý

9.2

Học P lớp 9

8.1

Học P lớp 8A

8.2

Học P lớp 8B

7.1

Học P lớp 7A

7.2

Học P lớp 7B

6.1

Học P Hóa

6.2

Học P lớp 6

HAI

 

Toán - Hợp

Văn - Ngọc

Văn - Diệp

Toán - Hằng

Văn - Ánh

Anh - P. Anh

 

Toán - Tiến

Địa - Thùy

Văn - Ngọc

Toán - Hợp

Toán - Hằng

Văn - Diệp

Anh - P. Anh

Văn - Ánh

 

Địa - Thùy

Toán - Tiến

BA

 

Hóa - Thắm

Anh - P. Anh

 

Văn - Diệp

Toán - Hằng

Toán - Minh

Sử - Thùy

Toán - Tiến

Văn - Ngọc

Anh - P. Anh

Hóa - Thắm

Toán - Hằng

Văn - Diệp

Sử - Thùy

Toán - Minh

 

Văn - Ngọc

Toán - Tiến

 

Toán - Hợp

Toán - Hợp

Anh - P. Anh

 

Lý - Hằng

Toán - Minh

Văn - Ánh

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Lý - Hằng

Anh - P. Anh

Văn - Ánh

 

Toán - Minh

Toán - Tiến

Toán - Tiến

NĂM

 

Toán - Hợp

Toán - Hợp

Văn - Diệp

Toán - Hằng

Toán - Minh

Văn - Ánh

 

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Văn - Ngọc

Toán - Hằng

Văn - Diệp

Văn - Ánh

Toán - Minh

 

Anh - P. Anh

 

Anh - P. Anh

SÁU

 

Ôn thi vào 10

Toán - Hợp

Ôn thi vào 10

Văn - Ngọc

 

 

 

 

 

 

Ôn thi vào 10

Văn - Ngọc

Ôn thi vào 10

Toán - Hợp

 

 

 

 

 

 

BẨY

 

Ôn thi vào 10

Anh - P. Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

Ôn thi vào 10

Anh - P. Anh

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Nếu do lịch công việc mà không thực hiện dạy được , nhà trường sẽ đổi linh hoạt lịch dạy và ghi trên bảng. Hoặc bố trí dạy bù.

 THỜI GIAN HỌC :  + Ca1. Từ 14h đến 15h 15.                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                     + Nghĩ giữa ca: 15h 15 đến 15h 30.

                                     + Ca 2. Từ 15h 30 đến 16h 45.                                                                          NGUYỄN ĐỨC HỢP

 

Tác giả: tienhiep

Xem thêm