tin tức-sự kiện

Công khai đội ngũ năm học 2017 - 2018

PHÒNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN HIỆP

Số:      /TB-THCS - THi

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

ĐH

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

16

14

2

 

 

8

8

 

 

 

I

Giáo viên

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó số

giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

2

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Hóa

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

4

Sinh

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Công nghệ

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

6

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Thể dục

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

8

Văn

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

9

Sử

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

10

Địa

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

11

Tiếng Anh

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

12

GDCD

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

13

Mĩ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Âm nhạc

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

2

0

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

0

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

2

 

 

2

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên TBTV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Tiên Hiệp, ngày 30 tháng 12  năm 2017                                                                              

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Văn Lập

Tác giả: Tienhiep

Xem thêm