Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
69/KH- THCSTHi
Kế hoạch dạy thêm, học thêm năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-25
Kê hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
Kê hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-09-15
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018
Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học... Chi tiết
2017-10-27
Kế Hoạch học thêm;dạy thêm năm học 2017-2018
Kế Hoạch học thêm;dạy thêm năm học 2017-2018... Chi tiết
2017-10-27
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-201... Chi tiết
2017-09-21
Kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường năm học 2017-2018
Kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà ... Chi tiết
2017-09-21
KH NĂM HỌC 2015-2016
KH NĂM HỌC 2015-2016... Chi tiết
2016-05-23
HK + HL 13-14
HOC LUC + HANH KIEM... Chi tiết
2014-05-25