Tin tức/(Trường MN Châu Sơn)/LỚP HỌC CỦA BÉ/
Cô giáo: Nguyễn Thị Nga - SN 1968 Trình độ CM: CĐSPMN


Cô giáo: Nguyễn Thị Nga Năm sinh: 1968 TĐCM: CĐSPMN

Tổng số trẻ: 28 cháu

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP A5

TRƯỜNG MN CHÂU SƠN. NĂM HỌC 2014-2015

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nữ

Chỗ ở
 hiện tại

Họ tên cha

Họ tên mẹ

Ghi chú

1

Trần Thị Quỳnh Chi

14/04/2009

x

Lê Xá 1

Trần Văn Hậu

Nguyễn Thị Hà

 

2

Trần Xuân Thông

10/07/2009

 

Lê Xá 1

Trần Xuân Hưng

Ngô T Mai Luyện

 

3

Trần Gia Bảo

19/11/2009

 

Lê Xá 1

Trần Hồng Quân

Trần Thị Nga

 

4

Phạm Thị Huệ Chi

13/06/2009

x

Lê Xá 1

Phạm Văn Phúc

Trần Thị Thủy

 

5

Trần Hữu Phước

25/06/2009

 

Lê Xá 2

Trần Hữu Tuyển

Lê Thị Dương

 

6

Đặng Ngọc Đạo

22/05/2009

 

Lê Xá 2

Đặng Đình Giới

Dương Thị Sinh

 

7

Đặng Đình Phước

08/05/2009

 

Lê Xá 2

Đặng Đình Dương

Nguyễn Thị Minh

 

8

Lý Trần Tuấn Kiệt

10/05/2009

 

Lê Xá 2

Lý Nhật Trường

Bùi Thị Liên

 

9

Nguyễn Thị Thanh Hoa

16/11/2009

x

Lê Xá 2

Nguyễn Văn Cường

Trần Thị Yến

 

10

Phùng Thế Quyết

04/02/2009

 

Lê Xá 2

Phùng Thế Thắng

Trần Thị Hường

 

11

Nguyễn Thị Thanh Giang

22/09/2009

x

Lê Xá 2

Nguyễn Văn Đông

Nguyễn Thị Hà

 

12

Trần Vũ Hoàng Linh

16/01/2009

x

Lê Xá 2

Trần Đình Hà

Vũ Thị Thanh Hải

 

13

Dương Đình Xuân

25/08/2009

 

Lê Xá 2

Dương Đình Hưởng

Vũ Thị Thắm

 

14

Vũ Quốc Đạt

09/03/2009

 

Lê Xá 3

Vũ Văn Mạnh

Nguyễn Thị Thúy

 

15

Trần Thị Hồng Ánh

25/10/2009

x

Lê Xá 3

Trần Xuân Hải

Trần Thị Huế

 

16

Trần Đức Độ

03/09/2009

 

Lê Xá 3

Trần Đức Quyết

Nguyễn Thị Tấm

 

17

Trần Minh Đức

04/11/2009

 

Lê Xá 3

Trần Bá Ngọc

Trần Thị Nhung

 

18

Trần Diệu Linh

20/11/2009

x

 Lê Xá 3

 Trần Xuân Nam

Nguyễn T Hằng Thơ

 

19

Trần Quốc Trung

20/05/2009

 

Câu Tử

Trần Quốc An

Nguyễn T Hường

 

20

Tạ Bình Minh

18/03/2009

 

Thọ Cầu

Tạ Văn Phương

Vũ Thị Thương

 

21

Đỗ Thị Hoài Linh

14/11/2009

x

Tiên Phong

Đỗ Tuấn Điệp

Trịnh Thị Thảo

Đến TT

22

Nguyễn Phương Thảo

26/10/2009

x

T Hiệp-PL

Nguyễn Mạnh Tường

Lê Thị Ngát

Đến TT

23

Trần Anh Dũng

02/11/2009

 

Đ Xá -PL

Trần Văn Hồng

Trần Thị Lý

Đến TT

24

Trần Bảo Khanh

24/09/2009

 

Đ Xá -PL

Trần Mạnh Cường

Phạm Thị Hồng

Đến TT

25

Nguyễn T Huyền Anh

26/11/2009

x

Đ Xá -PL

Nguyễn Văn Dậu

Trịnh Thị Hương

Đến TT

26

Trần Thị Anh Thư

13/08/2009

x

Đ Xá -PL

Trần Văn Hòa

Nguyễn T Thắm

Đến TT

27

Nguyễn Quang Huy

28/09/2009

 

Đ Xá -PL

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn T Huyền

Đến TT

28

Nguyễn Phú Quý

01/08/2009

 

Đ Xá -PL

Nguyễn Chí Công

Vũ T Nguyệt

Đến TT

 

Cộng: 28

 

11

 

 

 

 

 

Tác giả: Thúy
Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác