Tin tức/(Trường TH Chuyên Ngoại)/CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC/
CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015-2016

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DUY TIÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CHUYÊN NGOẠI

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2014 - 2015

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 ( Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo nghị định 68)

TS

ThS

ĐH

TCCN

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

44

33

11

 

 

17

26

1

 

 

I

Giáo viên

38

28

8

 

 

14

24

 

 

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt

10

4

6

 

 

9

1

 

 

 

1

Mĩ thuật

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Thể dục

2

1

1

 

 

1

1

 

 

 

3

Âm nhạc

3

2

1

 

 

3

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

3

 

3

 

 

3

 

 

 

 

5

Tin học

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

1

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

1

1

 

 

 

III

Nhân viên

3

1

2

 

 

2

 

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Chuyên Ngoại, ngày  03  tháng 9 năm 2015

 

 

 

 

 

              Thủ trưởng đơn vi

                         (Đã ký)

 

                Nguyễn Thị Mai

Tác giả: NGUYỄN THỊ VÂN
Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác