Tin tức/(Trường TH Đọi Sơn)/GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ - HƯỚNG DẪN HỌC /
Toán lớp 1
Toán lớp 1: 
Tác giả: Phạm Thị Nga
http://hanam.edu.vn/data/11130409473560839089/tintuc/files/12.2014/Ph%C3%A9p tr%E1%BB%AB trong ph%E1%BA%A1m vi 3.rar
Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác