tin tức-sự kiện

Hiến máu tình nguyện năm 2019

Trường TH&THCS Tiên Ngoại tham gia hiến máu nhân đạo năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ ngày 18/12/2018 của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện huyện Duy Tiên về việc thực hiện vận động hiến máu tình nguyện năm 2019, ngày 13/01/2019, cán bộ, giáo viên trường TH&THCS Tiên Ngoại tham gia hiến máu nhân đạo tại nhà văn hóa trung tâm huyện.

Đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trong trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân, nhất là lực lượng Đoàn Thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện, tạo không khí thi đua hưởng ứng tích cực phong trào hiến máu cứu người.

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Đình Cộng - GV Trường TH&THCS Tiên Ngoại hiến máu tình nguyện cứu người

Tác giả: Trường THCS Tiên Ngoại

Xem thêm

Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác