tin tức-sự kiện

Tham gia trồng hoa ở đường thôn xóm

Tiên Ngoại thực hiện 100% thôn, xóm, có tuyến đường hoa, khu trồng hoa

Hôm nay ngày 5 tháng 10 năm 2017 UBND xã Tiên Ngoại huyện Duy Tiên xây dựng kế hoạch triển khai mô hình trồng hoa.

UBND xã Tiên Ngoại yêu cầu tất cả các đường từ UBND xã đi các thôn tổ chức phát động, thực hiện các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm bảo vệ môi trường như: Trồng, chăm sóc hoa,... Học sinh trường THCS Tiên Ngoại tham gia trồng hoa. Sau đây là một số hình ảnh cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh của nhà trường tham gia

Học sinh trường THCS Tiên Ngoại trồng hoa tại trục đường thôn.

Hoa được trồng trên các trục đường giao thông, các khu trung tâm xãvà nơi công cộng... nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.


Tác giả: Trường THCS Tiên Ngoại

Xem thêm

Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác