tin tức-sự kiện

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐẦU NĂM HỌC
Nhiệm vụ của thành viên trong năm học 2015-2016

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC

VỤ

NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1

Phạm Toàn Mạnh

Hiệu trưởng

- Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Chính trị và tư tưởng; Xây dựng và chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của trường; Tổ chức cán bộ, Thi đua, Xây dựng, QLCSVC; Tài vụ - Hành chính.

2

Lưu Xuân Chung

P.Hiệu trưởng

Phụ trách thiết bị, lao động, dạy nghề, CNTT, quản lý và khai thác các phần mềm, các hoạt động tập thể (công tác Đội); Xắp xếp TKB chính khóa, dạy thêm, dạy nghề. BDCM, NV cho GV thuộc tổ KHTN. Điều hành chuyên môn khu A. Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn tổ KHTN.

3

Phạm Quang Sáng

CTCĐ

Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Công đoàn nhà trường.

4

Đinh Thị Huế

TT Tổ KHTN

- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Tổ

5

Nguyễn Thị Thu Hằng (B)

TT Tổ KHXH&NV

- Chỉ đạo, tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Tổ KHXH.

6

Lê Thanh Thúy

TP KHTN

Giúp Tổ trưởng chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Tổ KHTN.

7

Lương Thị Ngọc

TP KHXH&NV

Giúp Tổ trưởng chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Tổ KHXH.

8

PhạmThị Minh

Kế toán

- Phụ trách công tác Kế toán, tài chinh. Tổ trưởng chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động của Tổ văn phòng.

9

Nguyễn Văn Dũng

BT chi

đoàn

- Phụ trách các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

10

Nguyễn Thị Phương

TPT đội

Phụ trách các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh

Tác giả: THCS Tiên Ngoại
Tác giả: THCS Tiên Ngoại

Xem thêm

Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác