Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
585/SGDĐT-GDTrH
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020... Chi tiết
2019-04-18
529/HD-SGDĐT
Hướng dẫn Tuyển sinh vào 10 năm học 2019-2020... Chi tiết
2019-04-08
2060/QĐ-SGDĐT
Hội thảo và tập huấn kiểm tra đánh giá học s... Chi tiết
2018-11-30
1732/SGDĐT-KTKĐCLGD
Tập huấn KĐCLGD và công nhận đạt chuẩn quốc ... Chi tiết
2018-10-15
1610/SGDĐT-DGTrH
Tổ chức tập huấn 'Cán bộ quản lý về đ... Chi tiết
2018-09-26
Báo cáo CSVC
Báo cáo nhanh tình hình chuẩn bị CSVC và TBTH phụ... Chi tiết
2018-08-20
23/2018/QĐ-UBND
Quyết định về mức thu học phí... Chi tiết
2018-08-01
20/2018/NQ-HĐND
Nghị quyết về mức thu học phí ... Chi tiết
2018-07-13
54/KH-PGDĐT
KH tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-05-21
Báo cáo số 15/BCTK-THCSTN
Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018. Phương hư... Chi tiết
2018-05-20
48/GDĐT-THCS
Xét tốt nghiệp THCS... Chi tiết
2018-05-10
611/SGDĐT
Xét tốt nghiệp THCS... Chi tiết
2018-05-03
502/SGDĐT
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018-2019... Chi tiết
2018-04-13
434/SGDĐT-GDTrH
Tập huấn cán bộ quản lý trường học... Chi tiết
2018-04-02
308/SGDĐT-GDTrH
Tập huấn giám khảo Hội thi GVDG cấp THCS... Chi tiết
2018-03-14
124/SGDĐT-KHTC
Hướng dẫn tập huấn sử dụng thiết bị phòng ... Chi tiết
2018-01-29
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
Bài hướng dẫn thể dục giữa giờ 36 động tác