Tin tức/(Trường THCS Duy Minh)/ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG CORONA /
MÔN LÝ 6

Vật lí 6: HS LÀM CHO CÔ CÁC BÀI TẬP SAU

  1. Làm hết câu hỏi lý thuyết lý thuyết và bài tập trong Sgk phần ôn tập chương 1:Cơ học

   Thời gian nộp chiều thứ 5(20/2/2020)

2) Làm bài tập phần ôn tập chương 1 trong SBT Vật lí 6

   Thời gian nộp chiều thứ 2(24/2/2020)

3)Nghiên cứu và đọc bài “Sự nở vì nhiệt của chất rắn”

   Trả lời các câu hỏi C trong SGK

   Thời gian nộp chiều thứ 5(27/2/2020)

Tác giả: thcsduyminh

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...