Tin tức/(Trường THCS Duy Minh)/ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG CORONA /
MÔN TOÁN 6

TRƯỜNG THCS DUY MINH

LỊCH ÔN TẬP TOÁN 6

STT

Ngày, tháng

Nội dung ôn tập

Ghi chú

1

17/2/2019

- Ôn tập giá trị tuyệt đối của một số nguyên.

- Làm bài: 20; 21; 25; 29; 30/ SBT/

 

2

18/2/2019

- Ôn tập cộng hai số nguyên cùng dấu.

- Làm bài: 35; 36; 39; 41/ SBT/

 

3

19/2/2019

- Ôn tập cộng hai số nguyên khác dấu.

- Làm bài: 42; 43; 45; 49; 50; 51/ SBT/

 

4

20/2/2019

- Ôn tập tính chất phép cộng các số nguyên.

- Làm bài: 57; 58; 60; 61; 62; 63/ SBT/

 

5

21/2/2019

Ôn tập phép trừ số nguyên.

- Làm bài: 73; 74; 75; 78; 81; 82; 83/ SBT/

 

6

22/2/2019

- Ôn tập quy tắc dấu ngoặc.

- Làm bài: 89; 91; 92; 93/ SBT/

 

7

24/2/2019

- Ôn tập nửa mặt phẳng.

- Làm bài: 1; 2; 3; 4; 5/ SBT/

 

8

25/2/2019

- Ôn tập quy tắc chuyển vế.

- Làm bài: 95; 96; 97; 102; 104; 107; 108/ SBT/

 

9

26/2/2019

- Ôn tập nhân hai số nguyên khác dấu.

- Làm bài: 112; 113; 114; 115/ SBT/

 

10

27/2/2019

- Ôn tập nhân hai số nguyên cùng dấu.

- Làm bài: 120; 121; 128; 129; 130/ SBT/

 

11

28/2/2019

- Ôn tập tính chất của phép nhân số nguyên.

- Làm bài: 134; 135; 136; 137; 138; 141; 142; 144; 149/ SBT/

 

12

29/2/2019

- Ôn tập về góc.

- Làm bài: 6; 7; 8; 10/ SBT/

 

* Yêu cầu: Học sinh làm bài và nộp bài để kiểm tra vào ngày hôm sau của ngày yêu cầu ôn tập và làm bài

Tác giả: LÊ BẢO TRUNG

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...