Tin tức/(Trường THCS Duy Minh)/ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG CORONA /
VĂN 6

Đề 1:

1.So sánh là gì? Em hãy đặt một câu có sử dụng phép so sánh.

2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau và cho biết mỗi chủ ngữ, vị ngữ có cấu tạo như thế nào?

Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.

                                  (Tô Hoài, Bài học đường đời đầu tiên)

HS TẢI PHẦN BÀI TẬP THEO ĐƯỜNG DẪN RỒI LÀM TIẾP

Tác giả: TRẦN THỊ HHUYEENF
http://hanam.edu.vn/data/10417970362728073021/tintuc/files/02.2020/B%C3%A0i t%E1%BA%ADp v%C4%83n 6.doc

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...