Tin tức/(Trường THCS Duy Minh)/ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP - TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG CORONA /
MÔN ANH 8

Thứ 3 (18/2)

I/ Change these sentences into Reported Speech:

1. She said, "I am reading."→ She said that……………………………………………..……………….
2. They said, "We are busy."→ They said that ………………………………………….……………….
3. He said, "I know a better restaurant."→ He said that……………………………………..…………..
4. She said, "I woke up early."→ She said that…………………………………………………………. 
5. He said, "I will ring her."→ He said that…………………………………………………..…………. 

Tác giả: PHẠM THỊ NGỌC
http://hanam.edu.vn/data/10417970362728073021/tintuc/files/02.2020/BT ANH 8 - 1 .docx

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...