Tin tức/(Trường THCS Duy Minh)/NĂM HỌC 2017 - 2018/
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020

    Đại hội chi bộ trường THCS Duy Minh nhiệm kỳ 2018-2020

                Hôm nay Chi bộ trường THCS Duy Minh đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2018 -2020. Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ  2015- 2018   mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và báo cáo kiểm điểm vai trò của các Chi ủy nhiệm kỳ 2015- 2018. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã tiến hành bầu ra cấp Ủy mới cho nhiệm kỳ 2018 – 2020 .  Đại hội tiến hành bầu cử Ban chi ủy  Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ mới theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả là có 3  đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm; Hoàng Mạnh Hùng; Trịnh Thị Châu đã được các đại hội tín nhiệm bầu vào Ban chi ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng được bầu làm phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020. Các đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác Đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt. Đa số các đồng chí tham gia cấp Ủy khóa mới là những người đang đảm nhận các chức vụ từ hiệu trưởng , phó  hiêu trưởng ,tổ phó chuyên m ôn  trở lên.

 

Nghị quyết Đại hội của Chi bộ đã được thông qua và ngay sau đây cấp ủy  Chi bộ sẽ thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau Đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường vững mạnh, Nhà trường phát triển.

   

 

Tác giả: thcsduyminh

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...