Tin tức/(Trường THCS Tiên Nội)/Hoạt động đón nhân bằng công nhận trường THCS Tiên Nội đạt chuẩn quốc gia/Báo cáo quá trình xây dựng trường THCS Tiên Nội đạt chuẩn Quốc gia/
BC xây dựng trường THCS Tiên Nội đạt chuẩn
 Bài phát biểun của CT UBND xã Tiên Nội về quá trình xây dựng trường THCS Đạt chuẩn

UBND HUYỆN DUY TIÊN

UBND XÃ TIÊN NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI  ĐẠT  CHUẨN QUỐC GIA

NĂM HỌC 2014 - 2015.

        A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Tình hình địa phương:

1. Vị trí địa lý: 

Tiên Nội nằm ở phía Tây của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, phía Bắc giáp xã Yên Bắc, phía Nam giáp xã Tiên Tân, phía Đông giáp xã Tiên Ngoại, phía Tây giáp xã Hoàng Đông. Địa hình trong xã không bằng phẳng chủ yếu là đất đồng chiêm trũng với  tổng diện tích tự nhiên 770,91ha, 2319 hộ dân với 7337 nhân khẩu

2. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội.

- Dân số của xã ổn định, nền kinh tế địa phương ngày càng phát triển đi lên theo sự phát triển của xã hội . Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương .

- Xã Tiên Nội là xã có truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền giáo dục huyện Duy Tiên, sự nghiệp giáo dục xã  Tiên Nội đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi . Quy mô phát triển hệ thống trường, lớp ổn định, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được giữ vững và nâng cao. Chất lượng  giáo dục toàn diện có những bước chuyển biến tích cực. Công tác xã hội hoá giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh và có hiệu quả . Việc xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật, xây dựng trường chuẩn Quốc gia được coi trọng và quan tâm, hiện nay trên địa bàn xã Tiên Nội có 03 trường học: 01 trường THCS, 01 trường Tiểu học, 01 trường Mầm Non ( Các trường Tiểu học, Mầm Non đều đạt chuẩn Quốc gia). Trường THCS đang được xây dựng khu nhà hiệu bộ để đáp ứng về cơ sở vật chất đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia trong năm học 2014 - 2015.

 II.Tình hình nhà trường

Trường THCS Tiên Nội những  năm gần đây  luôn đạt danh hiệu: “ Tập thể lao động tiên tiến” . Đoàn Thanh niên, Đội TNTPHCM đón nhận nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của TW Đoàn.Công đoàn đã nhận giấy khen công đoàn trong sạch vững mạnh. Chi bộ nhà trường liên tục là chi bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Hiện nay trường có 11 lớp với 319 học sinh ( Số học sinh nữ là 157 học sinh)

B. KẾT QUẢ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.

I. TIÊU CHUẨN I : TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

1. Lớp học:

          Trường có 11 lớp với 318 học sinh

Số lượng học sinh/lớp 29 học sinh , mỗi lớp không quá 45 học sinh theo quy định

2. Tổ chuyên môn:

Trường THCS Tiên Nội có 24 giáo viên đứng lớp được chia thành 02 tổ chuyên môn, mỗi tổ có 12 giáo viên,các tổ chuyên môn được thành lập và hoạt động theo đúng các quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học cơ sở.

Hàng năm 2 tổ đều thực hiện các chuyên đề chuyên môn thiết thực để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

 3. Tổ văn phòng

-  Hiện có 02 nhân viên: 1 đồng chí đảm nhận công việc  kế toán có trình độ cao đẳng , 1 đồng chí nhân viên hành chính đảm nhận công tác văn thư kiêm y tế trường học, hoạt động đúng theo các quy định của điều lệ trường trung học.

4. Hội đồng trường  và các hội đồng khác trong nhà trường.

Các hội đồng trong nhà trường đều làm việc theo kế hoạch, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.

5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể.

-  Trường có một chi bộ Đảng gồm 20 đảng viên /29 cán bộ, giáo viên, công nhân viên đạt tỷ lệ 68,9 %, chi bộ nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, luôn giữ vững vai trò lãnh đạo mọi hoạt động của nhà trường.

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường gồm:

+Tổ chức công đoàn:  Công đoàn trường gồm 29 công đoàn viên, là công đoàn có tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh

+ Đoàn thanh niên: Chi đoàn thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.Hàng năm chi đoàn luôn được đánh giá là chi đoàn vững mạnh

+ Đội TNTPHCM: .Nhiều năm là liên đội mạnh được Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn, Huyện đoàn khen.

*. Đánh giá tiêu chuẩn 1:  Đạt

II. TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN.

1. Cán bộ quản lý:

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt chuẩn theo quy định hiện hành, được bổ nhiệm đúng quy định theo điều lệ trường trung học cơ sở.

Hàng năm đồng chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được  phòng Giáo dục - Đào tạo Duy Tiên xếp loại khá trở lên  trong việc đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp

. 2. Đội ngũ giáo viên:

Tổng số 24 đồng chí/ 11  lớp  chiếm 2,2 giáo viên /lớp

Trong đó:

        +  Trình độ ĐHSP: 20 đồng chí

+ Trình độ CĐSP: 4 đồng chí

+ Trường có 14 đồng chí /24 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện đạt 58,3% , 01  đồng chí /24 đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt 4,2%

3. Nhân viên:

 Trường có 2  viên chức, trong đó 1 viên chức phụ trách thư viện có bằng trung cấp thiết bị, thư viện, 1 viên chức phụ trách phòng học bộ môn, thiết bị dạy học có bằng trung cấp kế toán, các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm  học 2012 - 2013 thư viện được Sở Giáo dục - Đào  tạo Hà Nam đánh giá, công nhận thư viện viện đạt chuẩn.

* Đánh giá tiêu chuẩn 2: Đạt

III. TIÊU CHUẨN 3: CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Tỷ lệ chuyên cần

Tỉ lệ học sinh bỏ hoc và lưu ban không quá 5%, tỉ lê học sinh bỏ học không quá 1%

Hàng năm nhà trường đều có kế hoạch vận động số học sinh bỏ học ra lớp .

 2. Chất lượng giáo dục:

     - Kết quả xếp loại hạnh kiểm

      Loại tốt: 84,0% , loại khá: 14,1%, Loại trung bình: 1,9%

-         Kết quả xếp loại học lực:

 Loại giỏi: 7,0% , loại khá: 32,9%, loại trung bình: 58,1%, loại yếu: 1,9%

3. Các hoạt động giáo dục.

Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động phong trào sôi nổi và tích cực thu hút sự tham gia tích cực của học sinh như: Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát tri ân thầy cô” tổ chức hội thi:  “Vui học cùng bản đồ tư duy ” các cuộc thi viết báo tường, tổ chức cho học sinh thăm và tặng quà bà mẹ việt nam anh hùng, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ của xã, đình Ngô Xá - di tích lịch sử cấp Quốc gia. Phong trào xây dựng: “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2013 - 2014  được phòng Giáo dục - Đào tạo  xếp loại tốt.

4. Công tác phổ cập giáo dục.

- Trường THCS Tiên Nội đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS  từ năm 2001.Hàng năm nhà trường luôn luôn giữ vững đơn vị đạt chuẩn phổ cập với tỷ lệ ngày càng cao.

- Nhà trường duy trì  tốt sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học và học sinh lưu ban, tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng.

- Phổ cập giáo dục THCS đạt tỷ lệ cao.

5.Công nghệ thông tin

Trường có  04 máy tính phục vụ công tác cho các bộ phận hành chính, thư viện có 01 máy phục vụ bạn đọc, phòng học bộ môn Tin học có 16 máy kết nối Internet luôn phục vụ cho học sinh học Tin học và thi giải toán qua mạng, thi IOE, khai thác tài liệu tham khảo.

Đánh giá tiêu chuẩn 3: Đạt

IV. TIÊU CHUẨN 4: TÀI CHÍNH,CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1.Thực hiện các qui định về công khai điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính:

- Nhà trường thực hiện  tốt  việc công khai các điều kiện theo thông tư số 09/2009 /TT- BGD ĐT ngày  07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống  giáo dục quốc dân, công văn số  1143/SGD ĐT - KHTC ngày 30/10/2009 của Sở Giáo dục -  Đào tạo Hà Nam hướng dẫn thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại thông tư 09/2009/ TT- BGD ĐT( thực hiện theo quy định tại điểm a,c,d,đ của khoản 3 Điều 4 của thông tư) .

2. Khuôn viên trường:

Trường THCS Tiên Nội có diện tích 7118 m2,bình quân22,7 m2/ học sinh

   3. Cơ cấu các khối công trình nhà trường.

Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các khối công trình như sau :

Năm 2012 UBND xã Tiên Nội đã đầu tư .........

Năm 2013 UBND xã Tiên Nội đã đầu tư .........

Năm 2014 UBND xã Tiên Nội đã đầu tư .........

Có đầy đủ cơ sở vật chất theo điều lệ trường trung học .

 * Đánh giá tiêu chuẩn 4:  Đạt

V. TIÊU CHUẨN 5: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI.

1. Sự phối hợp của nhà trường với các đoàn thể, các tổ chức của địa phương

- Nhà trường thường xuyên phối kết hợp với hội khuyến học của xã, các ban ngành, đoàn thể để huy động mọi lực lượng xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh đựơc thành lập từ nhiều năm trước, hàng năm được củng cố kiện toàn

. Ban đại diện tích cực hưởng ứng các  hoạt động xã hội hóa giáo dục góp phần cải thiện và nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ dạy học của nhà trường.

- Ban đại diện  cha mẹ học sinh  đã tạo quỹ khen thưởng cho học sinh giỏi và giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập, năm học 2013 - 2014 với số tiền 22.050.000 đồng, ngoài ra  ban đại diện cha mẹ học sinh  đã mua sắm, trang bị lắp đặt hệ thống rèm cửa ở khu phòng học bộ môn

*. Đánh giá tiêu chuẩn 5 : Đạt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Thị Nam

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...