Tin tức/(Trường THCS Tiên Nội)/CÁC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017/
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC

PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

    TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

Số:        /KH - THCSTN                               Tiên Nội, ngày     tháng      năm 2016

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC

NĂM HỌC 2016 - 2017

I.NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

       Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ - BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

Căn cứ quyết định số 01/2004/QĐ - BGD&ĐT  ngày 29  tháng 01 năm 2004 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi bổ sung quyết định số 01/2003/QĐ - BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông  ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

       Căn cứ hướng dẫn số 11185/GDTH ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

       Căn cứ hướng dẫn số 1193/SGDĐT - GDTrH  ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2015 - 2016.

Căn cứ Quyết định số 104/QĐ -UBND  ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hà Nam Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 1332/SGDĐT - GDTrH ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016 - 2017.

Căn cứ công hướng dẫn số 89 /GD& ĐT - THCS ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Duy Tiên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2016 - 2017

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của nhà trường

Trường THCS Tiên Nội lập kế hoạch xây dựng thư viện xuất sắc như sau:

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Nhà trường có đầy đủ các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo xây dựng thư viện

- Thư viện trường rộng 195 m2 (trong đó thư viện xanh rộng 75 m2 ) có đầy đủ kho sách, phòng đọc của giáo viên và học sinh, có  và được công nhận là thư viện tiên tiến với đầy đủ các loại tài liệu được sắp xếp một cách khoa học, phục vụ tối ưu cho công tác dạy và học của 9 lớp với 327 học sinh và 26 CB, GV, CNV nhà trường.

- Hoạt động của thư viện thường xuyên và liên tục, nhất là tủ sách ở thư viện xanh, trên thư viện có thời khóa biểu riêng cho học sinh các khối lớp mượn và tra cứu tài liệu phục vụ học tập,

2. Khó khăn:

- Một số đầu sách cơ bản như sách kinh điển thư viện còn thiếu.

- Một số đầu sách do sử dụng lâu ngày đã rách và hỏng

3. Biện pháp khắc phục:

- Nhà trường tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thư viện đảm bào những điều kiện về vốn tài liệu, cơ sở vật chất, nghiệp vụ thư viện, tổ chức hoạt động, ổn định công việc thư viện tại trường.

- Lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho từng tháng theo chủ điểm.

 - Đối với cán bộ thư viện cần học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức kĩ năng về nghiêp vụ thư viện, tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và CNTT để ứng dụng vào phần mềm quản lí thư viện được tốt hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường, tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia các hoạt động thư viện bằng các hình thức phong phú, phù hợp bổ ích

          - Cán bộ thư viện chủ động tham mưu và đề xuất với lãnh đạo trường dành kinh phí khoảng 25 triệu đồng  mua thêm một số đầu sách để bổ sung vào tủ sách nhà trường, cho GV, HS mượn sách nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy và học tập để thư viện hoạt động có hiệu quả cao hơn trong năm học 2016 - 2017.

- Một số đầu sách còn thiếu như sách kinh điển, nhà trường sẽ chủ động mượn tại thư viện của nhà văn hóa huyện Duy Tiên để phục vụ bạn đọc.

III. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA TRƯỜNG

Số lớp - nhân sự:

- Năm học 2016 - 2017 nhà trường có: 09 lớp, với số học sinh : 327 HS

- Số CB - GV - CNV: 26 đồng chí.

-  Số giáo viên đứng lớp 21 đồng chí:  Trình độ đội ngũ được đào tạo chuẩn, trường có 18 đồng chí/21 đồng chí giáo viên viên được đào tạo trên chuẩn đạt 85.7%. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp là 16 đồng chí/ 21 đồng chí chiếm 76.2 %

- Có nhân viên phụ trách thư viện riêng.

Cơ sở vật chất :

- Thư viện có đầy đủ bảng công tác thư viện, bảng giới thiệu sách, biểu đồ phát triển kho sách, biểu đồ theo dõi tình hình bạn đọc, giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để sắp xếp sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa…Giá sách có 8 chiếc, tủ đựng tài liệu, SGK 17 chiếc bao gồm 1 tủ phích, 1 tủ đựng hồ sơ thư viện, 5 tủ chuyên dụng cho thư viện, 10 tủ góc thư viện xanh)

- Thư viện có đủ bàn ghế, ánh sáng, quạt điện, máy tính, máy in … đảm bảo các điều kiện tốt nhất để quản lí, tổ chức các hoạt động của thư viện. Phòng đọc cho học sinh có 35 chỗ ngồi, phòng đọc của giáo viên có 30 chỗ ngồi.

- Trên phòng thư viện đã kết nối mạng Internet để tăng cường cập nhật thông tin, hỗ trợ cho việc dạy và học. Trong phòng đọc, nhà trường đó xây dựng Góc “Thư viện điện tử”, có 3 máy tính được kết nối mạng Internet giúp bạn đọc sử dụng sách điện tử và khai thác truy cập thông tin phục vụ giảng dạy và học tập.

- Các loại sổ sách trong thư viện:

+ Tập văn bản chỉ đạo và kế hoạch về công tác xây dựng thư viện : 03 quyển

+ Sổ đăng ký tổng quát :                                                 01 quyển

 + Sổ đăng ký cá biệt sách nghiệp vụ :                             01 quyển

+Sổ đăng ký cá biệt sách tham khảo, truyện, báo ..:          04 quyển

 + Sổ đăng ký sách giáo khoa:                                         01 quyển

+ Sổ nhập sách, báo hàng năm:                                                   01 quyển

+ Sổ theo dõi mượn sách của GV và học sinh hàng ngày:           20 quyển

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :

Tham mưu với lãnh đạo nhà trường kịp thời để duyệt mua bổ sung sách, tài liệu đầy đủ các môn loại theo nhu cầu chuẩn của thư viện xuất sắc. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để thư viện bổ sung tài liệu, hoạt động chuyên môn tốt nhằm phục vụ mọi nhu cầu đọc, nghiên cứu giảng dạy, học tập, giải trí của giáo viên, học sinh toàn trường, lãnh đạo trường phân công các bộ phận khác hỗ trợ thư viện phục vụ bạn đọc đạt hiệu quả. Tạo điều kiện để hoạt động của Tổ mạng lưới cộng tác viên thư viện gồm GV, HS hỗ trợ tốt yêu cầu công tác phục vụ bạn đọc.

Cán bộ phụ trách thư viện nỗ lực cập nhật, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, bổ sung hoàn thành các yêu cầu chuẩn chưa đạt, để xây dựng thư viện xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

Trên đây là kế hoạch tổ chức xây dựng thư viện xuất sắc của trường THCS Tiên Nội  năm học 2016 - 2017.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Tháng

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Người thực hiện

Tháng 8

- Kiểm kê sách  giáo khoa và sách nghiệp vụ.

- Bổ sung tài liệu lần 1

15 /8/ 2016

đến

25/8/ 2016

CBTV

Tháng 9

- Cấp phát sách giáo khoa và sách giáo viên cho giáo viên.

-Cấp phát sách giáo khoa cho học sinh.

- Bổ sung sách cho thư viện

- Tuyên truyền, giới thiệu sách theo chủ đề tháng.

- Xây dựng kế hoạch thư viện xuất sắc.

01/09/2016

Đến

30/09/2016

CBTV

Tháng 10

- Lau chùi tủ đựng sách, báo.

- Lên kế hoạch cho giáo viên và học sinh đọc sách thư viện.

- Dán tem,vào sổ cá biệt đúng qui định.

- Bổ sung các loại hồ sơ thư viện.

1/10/2016

Đến

30/10/2016

CBTV

Tháng 11

- Theo dõi giáo viên sử dụng tài liệu, sách báo.

- Tiếp tục bổ sung sách tham khảo.

- Giới thiệu sách theo chủ đề của tháng.

1/11/2016

Đến

31/11/2016

CBTV

Tháng 12

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thư viện.

- Tiếp tục bổ sung và sử lý kỹ thuật các loại sách mới nhập (nếu có), cập nhật vào danh mục và giới thiệu cho mọi thành viên trong trường được biết.

- Thống kê bạn đọc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

1/12/2016

Đến

30/12/2016

CBTV

Tháng 1

- Tiếp tục bổ sung SGK phục vụ HKII và SGV

- Kiểm kê lại các loại sách trong thư viện.

- Tổ chức cho học sinh mượn SGK phục vụ cho HKII và vận động HS dùng sách cũ.

- Thống kê GV, HS mượn sách

- Tuyên truyền đến giáo viên và học sinh các loại sách, báo nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ thư viện để ban giám hiệu kiểm tra.

01/1/2017

Đến

30/1/2017

CBTV

Tháng 2

- Tiếp tục cho học sinh mượn sách giáo khoa phục vụ HKII.

- Vào các loại sổ theo đúng qui định.

- Theo dõi học sinh mượn sách theo yêu cầu và thu hồi sách HKI.

- Vệ sinh thư viện

01/02/2017

Đến

28/02/2017

CBTV

Tháng 3

- Kiểm tra sách

- Vào sổ mượn sách của học sinh.

-Theo dõi giáo viên mượn sách

- Thống kê bạn đọc.

- Giới thiệu sách theo chủ đề tháng.

- Bổ sung tài liệu đợt 2.

01/03/2017

Đến

30/03/2017

CBTV

Tháng 4

- Lau chùi tủ đựng sách, báo.

- Thanh lí các loại sách, báo đã bị rách nát, hư hỏng.

- Hướng dẫn HS sử dụng SGK phục vụ ôn tập và kiểm tra định kì.

1/04/2017

Đến

30/04/2017

CBTV

Tháng 5

- Thông báo đến GVCN lớp và GV bộ môn chuẩn bị thu gom sách giáo khoa, sách giáo viên

- Phối hợp với GVCN lớp thu hồi sách giáo khoa học sinh mượn về thư viện.

-Xử lý các trường hợp làm hỏng hoặc mất sách.

- Tiếp tục hoàn thiện, kiểm kê toàn bộ sách, báo cuối năm.

- Tổng kết công tác thư viện và làm báo cáo gửi cấp trên.

- Lên kế hoạch bảo quản sách trong hè, tổ chức mạng lưới cộng tác thư viện để đóng, bọc lại sách, sắp xếp lại kho thư viện.

1/05/2017

Đến

31/05/2017

CBTV

Tháng 6, 7

- Tổ chức dọn dẹp vệ sinh kho sách.

- Đề xuất nhà trường bổ sung kho

sách.

- Kết hợp với tổ cộng tác viên thư

 viện học sinh sắp xếp lại kho sách.

- Lên kế hoạch bảo quản kho

1/6/2017

đến

31/7/2017

CBTV

CTVTV

 

 

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

 

 

 

Trịnh Thị Thúy Ngọc

HIỆU TRƯỞNG

 

Tác giả: NGUYỄN THỊ NAM

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...