Tin tức/(Trường THCS Tiên Nội)/CÁC HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017/
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2016-2017

    PHÒNG GD - ĐT DUY TIÊN

      TRƯỜNG THCS TIÊN NỘI                         

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  Số:          /BC- THCSTN                            Tiên Nội, ngày  31  tháng  5  năm 2017

                      

                    BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN

            NĂM HỌC: 2016 - 2017

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

-  Căn cứ quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003 của Bộ        tr­ưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư­ viện trư­ờng phổ thông . Quyết định số 01/2004/ BGD&ĐT  ngày 29 tháng 01 năm 2004 của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 01/2003/ BGD&ĐT  ngày 02 tháng 01 năm 2003  của Bộ tr­ưởng Bộ GD & ĐT  về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư­ viện trư­ờng phổ thông.

- Căn cứ công văn số 11185/GD TH của Bộ Giáo dục ngày 17 tháng 12 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông.

 - Căn cứ công văn  số 1193/ GDĐT - GDTrH ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc h­ướng dẫn công tác thư viện trường từ học năm học 2015 - 2016

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

          1. Thuận lợi

- Thư viện trường THCS Tiên Nội được công nhận là thư viện chuẩn từ năm học 2012 - 2013, thư viện tiên tiến từ năm học 2015 - 2016

- Cơ sở vật chất của thư viện tương đối hoàn thiện. Có đầy đủ SGK, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, trang thiết bị cần thiết phục vụ giáo viên và học sinh.

- Thư viện trường THCS Tiên Nội được sự quan tâm mua sắm về cơ sở vât chất của Đảng ủy, HĐND, UBND,của các đoàn thể và các tổ chức xã hội, các bậc phụ huynh học sinh xã Tiên Nội  

- Hàng năm nhà trường đều có sự đầu tư thường xuyên cho kho sách ngày càng phong phú để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

- Đội ngũ giáo viên và lãnh đạo trường năng động, có tâm huyết, tín nhiệm tạo được niềm tin, sự ủng hộ của phụ huynh và học sinh.

- Giáo viên và học sinh đều tự giác tự đọc, tự học để nâng cao trình độ.

- Đã có cán bộ phụ trách thư viên theo đúng chuyên môn nghiệp vụ.

* Đối với giáo viên

Tổng số

giáo viên

Nam

Nữ

Đ H

 

Cao đẳng

Đảng viên

Cán bộ quản lý

Trực tiếp giảng dạy

21

4

17

18

3

13

2

20

 

- Tổng số giáo viên của nhà trường: 100% giáo viên đạt chuẩn.

- 18/21 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn chiếm 85.7 % , trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên đạt từ khá trở lên, không có giáo viên yếu kém.

 * Đối với học sinh:

Năm học

 

Số học sinh trong trường

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

 

2016- 2017

 

Số lớp

Số học sinh

 

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

9

321

2

77

3

93

2

78

2

73

            2. Khó khăn

          - Một số đầu sách do học sinh và giáo viên sử dụng nhiều đã bị rách và hỏng

          II. HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ CỦA THƯ VIỆN TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Cơ sở vật chất.

          -  Thư  viện của nhà trường gồm: Phòng đọc và kho sách, thư viện xanh có tổng diện tích là 195 m2

- Có đủ bàn, ghế, trang thiết bị điện chiếu sáng, quạt,...... các trang thiết bị cần thiết để phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên và học sinh trong toàn trường.

2. Tổ chức hoạt động.

a. Hình thức thực hiện.

- Cán bộ thư viện phối hợp cùng lãnh đạo của nhà trường làm thẻ thư viện và hướng dẫn học sinh cách sử dụng thẻ thư viên để tra tìm tài liệu.

- Thư viện mở cửa tất cả các ngày trong tuần ( Sáng từ 7 giờ 30 phút  ->11 giờ 30 phút,chiều từ 14 giờ 00 phút -> 16 giờ30 phút) tổ chức đọc tại chỗ và cho mượn về nhà, thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho toàn thể giáo viên và học sinh trong toàn trường.

- Bạn đọc đến thư viện phải tra tủ mục lục và viết phiếu yêu cầu đưa cho cán bộ thư viện lấy sách phục vụ bạn đọc.

 - Mỗi một lần mượn, bạn đọc chỉ được mượn tối đa 2 cuốn tài liệu/ lần.

- 100% giáo viên và học sinh thường xuyên xuống thư viện.

 - Mỗi ngày trung bình thư viện phục vụ từ 70 đến 75 lượt người. Tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2017 có khoảng  15.000 lượt người đọc.

  

Năm học

Thẻ độc giả

( cấp mới)

Lượt bạn đọc

Số lượng   sách, báo luân chuyển

2016- 2017

321

15.000

48

 

- Ngoài ra thư viện còn tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh mượn sách theo đúng chế độ chính sách của nhà nước và nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học sinh. Đảm bảo 100% giáo viên và học sinh có đủ sách tham khảo vá sách nghiệp vụ.

b.Tổ chức tìm hiểu sách.

- Hàng tháng tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách mới cho giáo viên và học sinh        

- Phối hợp với tổ chuyên môn, các đoàn thể  tổ chức cho học sinh giới thiệu sách theo các chủ đề nhân các ngày lễ lớn như 2/9, 20/10,20/11, 22/12, 3/2…

c. Nguồn sách.

 - Để đảm bảo giáo viên và học sinh có đầy đủ  sách tham khảo nhà trường đã tham mưu với cấp trên huy động bằng nhiều nguồn để nâng cao số lượng sách trong thư viện cụ thể trong năm 2016 - 2017.

+ Sách, tranh ảnh , báo,tạp chí  cấp phát từ dự án THCS II: 896 bản

+ Dùng kinh phí hoạt động chuyên môn chung của nhà trường để mua bổ sung sách, báo, tài liệu …(  sách tham khảo 825 bản , trị giá 25.000.000 đồng)

Tổng số tiền các loại sách, báo, tài liệu chuyên môn là: 25.000.000 đồng

d. Kỹ thuật nghiệp vụ.

- Giới thiệu sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho năm học mới.

- Điều tra , khảo sát tình hình sử dụng sách đầu năm 100% học sinh có đủ SGK

 - Kiểm tra kho sách, lập kế hoạch hoạt động của thư viện, thành lập tổ công tác thư viện, dự kiến trang thiết bị bổ sung và các trang thiết bị khác.......

 - Tiến hành phân loại sách, có kế hoạch dán, đóng lại những quyển sách bị bong, sắp xếp theo thứ tự khoa học.

 - Lên lịch cụ thể cho giáo viên và học sinh mượn sách, đọc sách, lập sổ theo dõi.

- Tiến hành làm thẻ thư viện cho học sinh.

 - Thường xuyên bổ sung , xử lý kỹ thuật tài liệu mới.

- Hàng tháng tuyên truyền giới thiệu sách cho học sinh và giáo viên, giới thiệu sách theo chủ đề, hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo bổ trợ để phục vụ giảng dạy, học tập.

- Phát động giáo viên và học sinh quyên góp sách giáo khoa, sách tham khảo cho thư viện.

 - Kiểm kê kho sách theo quy định:   Kho sách hiện có: 11459 bản.

          + SGK: 2807 bản

 + STK: 4065 bản.

 + SNV: 1086 bản    

+ Sách thiếu nhi: 439 bản

 + Bản đồ, tranh ảnh, báo, truyện… 3062 bản

  III. PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2017 - 2018

           - Thư viện tiếp tục duy trì hoạt động, đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao văn hóa đọc

       - Tiếp tục giới thiệu sách, hướng dẫn học sinh đọc sách, có tuyên dương khen thưởng kịp thời.

       -  Tiếp tục bổ sung tủ sách cho thư viện bằng nhiều nguồn (Từ ngân sách cấp, quyên góp sách...)

       - Tổ chức các buổi tham quan thư viện trong và ngoài huyện đạt tiên tiến để cán bộ thư viện có dịp học hỏi, trao đổi kinh nghiệm...

 - Xây dựng thư viện thành thư viện xuất sắc

         Trên đây là những hoạt động của thư viện trường THCS Tiên Nội đã đạt được trong năm học 2016 - 2017 và phương hướng chuẩn bị cho năm học mới nhìn chung thư viện trường hoạt động tương đối ổn định, nền nếp phục vụ tối đa cho nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh.

     

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

 

  

 

                                                                                            Trịnh Thị Thúy Ngọc 

Tác giả: NGUYỄN THỊ NAM

Văn bản mới

múa cô giáo bản em
Văn nghe
Ngày hội đến trường
Múa: Chắp cánh ước mơ
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai tài chính

Công khai tài chính

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

Công tác phòng chống tham nhũng năm 2018

QUYẾT ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh vào lớp 6

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Chất lượng giáo dục
Xem thêm...