Bạn cần biết

BÁO CÁO TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

       PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

      TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN

 


                 Số: 09/TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Tiên Tân, ngày 24  tháng 6  năm 2017

BÁO CÁO

TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

 

          Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo dục và đào tạo Phủ Lý, trường THCS Tiên Tân xin báo cáo công khai đào tạo trong năm học 2016-2017 như sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục: Công khai điều kiện về đối tượng tuyển sinh, chương trình giáo dục, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh theo Biểu mẫu 05 (xem phụ lục gửi kèm).

b) Công khai chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, có phân biệt theo các khối lớp theo Biểu mẫu 09 (xem phụ lục gửi kèm).

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một lớp theo Biểu mẫu 10 (xem phụ lục gửi kèm).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo theo Biểu mẫu 11  (xem phụ lục gửi kèm).

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                            

 

                                                                                      Lê Thị Thúy Hòa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Tải tệp đính kèm
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...