Bạn cần biết

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kế hoạch năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2017-2018

Biểu mẫu công khai năm học 2017-2018

Biểu mẫu công khai năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2016-2017

Kế hoạch năm học 2016-2017

Công khai tài chính năm 2016

Công khai tài chính năm 2016

Kế hoạch tầm nhìn

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 10-15 tầm nhin 2020

Công khai năm học 2015-2016

Công khai năm học 2015-2016

Công khai quyết toán thu, chi nguồn NSNN năm 2018 trường THCS Tiên Tân

Công khai quyết toán thu, chi nguồn NSNN năm 2018 trường THCS Tiên Tân

Công khai tài chính năm 2017

Công khai tài chính năm 2017

công khai chất lượng GD năm học 2016-2017

công khai chất lượng GD năm học 2016-2017

BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

Biểu mẫu công klhai năm học 2019-2020

Biểu mẫu công klhai năm học 2019-2020

BÁO CÁO TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

BÁO CÁO TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

công khai tài chính

công khai tài chính

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2018

Danh sách học sinh TN THCS 2015

Danh sách học sinh TN THCS 2015
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...