Bạn cần biết

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Kế hoạch năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2017-2018

Biểu mẫu công khai năm học 2017-2018

Biểu mẫu công khai năm học 2017-2018

Kế hoạch năm học 2016-2017

Kế hoạch năm học 2016-2017

Công khai tài chính năm 2016

Công khai tài chính năm 2016

Kế hoạch tầm nhìn

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường 10-15 tầm nhin 2020

Công khai năm học 2015-2016

Công khai năm học 2015-2016

Công khai tài chính năm 2017

Công khai tài chính năm 2017

công khai chất lượng GD năm học 2016-2017

công khai chất lượng GD năm học 2016-2017

BÁO CÁO TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

BÁO CÁO TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016 - 2017

công khai tài chính

công khai tài chính

Danh sách học sinh TN THCS 2015

Danh sách học sinh TN THCS 2015
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...