Các thủ tục hành chính

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016– 2017.

PHÒNG GD VÀ ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN

 


Số: …./ KH-THCS TT

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

                   Tiên Tân, ngày 21  tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016– 2017.

 

                     Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 30/2014/BGD&ĐT ngày 28/08/2014 của BGD&ĐT.

          Thực hiện Công văn 624/SGDĐT-GDTrH ngày 12/5/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2016-2017.

Thực hiện theo hướng dẫn số 432/PGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Phòng GD&ĐT về việc Hướng dẫn  công tác tuyển sinh  năm học 2016-2017  trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

         Trường THCS Tiên Tân xây dựng Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6  năm học 2016 – 2017 như sau:
I. Đặc điểm tình hình:
     Trường THCS Tiên Tân có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 01 hiệu trưởng, 01 phó hiệu trưởng, 16 giáo viên và 4 nhân viên.

 Xã Tiên Tân có 1 trường tiểu học: Số học sinh lớp 5 của trường Tiểu học  năm học 2015 – 2016 (thời điểm đầu tháng 5 năm 2016) như sau: 64 học sinh.( Trong đó 05 HS Tiên Hiệp) Số HS  lớp 5 có hộ khẩu thường trú tại xã  học trong các trường tiểu học của thành phố là 05(em); học tại các trường tiểu học ngoài thành phố là 07(em)
II. Kế hoạch tuyển sinh:
    Dự kiến năm học 2016 - 2017 trường mở 8 lớp với  212 học sinh gồm:
 - 2 lớp 6 có  64 học sinh                 

 - 2 lớp 7 có  37 học sinh 

 - 2 lớp 8 có  64 học sinh 

 - 2 lớp 9 có  57  học sinh.

       Chưa tính 04 HS bổ túc học ghép (01 HS lớp 7; 03 HS lớp 9)
  Trưởng phòng GD&
ĐT Phủ Lý ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 - Trường THCS Tiên Tân - Năm học 2016-2017 .

   Trường gửi THÔNG BÁO TUYỂN SINH của trường cho giáo viên dạy lớp 5 năm học 2015 – 2016 và cho Ban giám hiệu trường Tiểu học; thông báo trên đài phát thanh của xã để học sinh lớp 5 và PHHS nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2016 – 2017.
   Trường xét tuyển vào lớp 6 THCS đúng theo Quy chế tuyển sinh đối với học sinh    trường Tiểu học trên địa bàn.
   Trường phấn đấu tuyển sinh 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 năm học 2016 - 2017.
Thời gian tuyển sinh tại trường : (bắt đầu từ 1/7/2016 đến 10/7/2016)
* Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển

* Hồ sơ dự tuyển gồm có:

+ Đơn xin dự tuyển sinh vào THCS (Theo mẫu thống nhất chung trong toàn thành phố).

+ Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học; Giấy chứng nhận hoàn thành CT Tiểu học.

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ(2 bản , đối chiếu với bản chính).

 

* Điều kiện dự tuyển:

+ Học sinh trong độ tuổi quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có đủ hồ sơ hợp lệ.

 

* Lịch duyệt kết quả với Phòng GD&ĐT ( Hiệu trưởng trực tiếp duyệt).

  Ngày duyệt: 13/7/2016: 

* Hồ sơ mang đi duyệt gồm:

- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.

- Kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017.

- Thông báo tuyển sinh.

- Biên bản của HĐ làm nhiệm vụ tuyển sinh.

- Tờ trình đề nghị công nhận kết quả tuyển sinh .

- Báo cáo kết quả tuyển sinh.

- Danh sách học sinh trúng tuyển theo đúng mẫu gửi kèm đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

          Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2016 – 2017

 

 

* Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã;
- Hội đồng tuyển sinh;
- Các bộ phận trong trường;
- Trường TH trên địa bàn;
- Lưu: VT.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Lê Thị Thúy Hòa

 

 

PHÒNG GD VÀ ĐT TP PHỦ LÝ

  TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN

 


                        

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

      Trường THCS Tiên Tân thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6  năm học 2016- 2017 như sau :

     Trường xét tuyển vào lớp 6 THCS đúng theo Quy chế tuyển sinh đối với học sinh  trường Tiểu học trên địa bàn .
Thời gian tuyển sinh tại trường : (bắt đầu từ 01/7/2016 đến 10/7/2016)
* Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển

* Hồ sơ dự tuyển gồm có:

+ Đơn xin dự tuyển sinh vào THCS (Theo mẫu thống nhất chung trong toàn thành phố).

+ Bản chính học bạ Tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình Tiểu học ; Giấy chứng nhận hoàn thành CT Tiểu học.

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ(2 bản, đối chiếu với bản chính).

 

* Điều kiện dự tuyển:

+ Học sinh trong độ tuổi (trên địa bàn  xã  Tiên Tân )quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 30/2014/BGD&ĐT ngày 28/08/2014 của BGD&ĐT;Thông tư 11/2014/TT/BGD ĐT ngày 18/04/2014 .

+ Có đủ hồ sơ hợp lệ.

 

                                                                Tiên Tân, ngày 20 tháng 06 năm 2016                                                                                                                     

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                    Lê Thị Thúy Hòa

 

 

 

Xem thêm...
Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...