Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
Công tác tháng 12

Công tác tháng 12 năm 2016 cấp Trung học cơ sở

 

I. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN, PHỔ CẬP GD-XMC, XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

1. Công tác phát triển:

        - Tiếp tục duy trì sĩ số các khối lớp. Thực hiện đúng qui định về thủ tục học sinh chuyển đi, chuyển đến, học sinh bỏ học (nếu có).

       - Rà soát quy mô trường, lớp hiện tại, dự kiến quy mô phát triển của nhà trường năm học 2017-2018.

          2. Công tác phổ cập, giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng

         2.1. Công tác phổ cập giáo dục

          - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và hồ sơ đề nghị công nhận đơn vị đạt chuẩn giáo dục, xóa mù chữ trong 2 năm học 2015-2016 và năm học 2016-2017 để đón đoàn kiểm tra công nhận của Sở GDĐT, Bộ GDĐT (các loại hồ sơ được quy định theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ)

        - Cập nhật kịp thời số học sinh chuyển đi, chuyển đến.

         2.2. Công tác giáo dục thường xuyên

         - Duy trì sĩ số học viên học hòa nhập 24 (học viên) : THCS Tiên Tân (5 hv), THCS Châu Sơn (12 hv), THCS Lê Hồng Phong (4 hv), THCS Thanh Tuyền (1 hv), THCS Lương Khánh Thiện (1 hv), THCS Đinh Xá (1 hv).

         2.3. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

         - Tiếp tục phối kết hợp với TTHTCĐ các phường xã tổ chức các lớp học chuyên đề theo kế hoạch.

         - Phối hợp với Hội Khuyến học của xã, phường xây dựng, thực hiện Kế hoạch thực hiện Cộng đồng học tập cấp xã theo (thực hiện theo Công văn liên tịch số 1597/HD-SGDĐT-HKH ngày 01/11/2016 về việc đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã. Chuẩn bị mọi điều kiện đón đoàn kiểm tra, đánh giá cấp thành phố (có hướng dẫn riêng).

- Ngày 21/12: Các trường nộp báo cáo tháng và báo cáo hoạt động của TTHTCĐ.

          3.  Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

 - Các trường chưa đạt chuẩn Quốc gia tiếp tục rà soát lại các tiêu chuẩn theo Quy chế công nhận trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/TT-BGDĐT ngày 7/12/2012) để báo cáo UBND xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chuẩn theo từng năm học.

- Trường THCS Tiên Hiệp, THCS Liêm Chung thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2016-2017.

- Các trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia xây dựng kế hoạch duy trì phát huy tác dụng, nâng chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt. Trường THCS Liêm Chính, THCS Thanh Châu, THCS Thanh Tuyền, THCS Liêm Tiết xây dựng kế hoạch đề nghị Sở GDĐT kiểm tra công nhận lại sau 5 năm trường đạt chuẩn quốc gia.

- Các trường THCS Liêm Chính, Kim Bình, Liêm Tiết triển khai tự kiểm tra, rà soát, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chí thư viện tiên tiến theo qui định thư viện trường phổ thông. Trường THCS Lê Hồng Phong, THCS Châu Sơn, THCS Trần Quốc Toản triển khai để xây dựng mô hình thư viện xanh.

II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

1. Công tác giáo dục đạo đức

- Tiếp tục tuyên tuyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện Luật an toàn giao thông, Nghị định số 36/CP của Chính phủ và Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

- Tổ chức giáo dục học sinh theo chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, rèn luyện nề nếp và ý thức tổ chức kỷ luật theo gương anh bộ đội Cụ Hồ.

- Tổ chức mời đại biểu nói chuyện về ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp 22/12.

- Tiếp tục giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và bài võ cổ truyền.

- Thực hiên Công văn số 1695/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2016 về việc đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử địa phương, về mười nữ liệt sỹ dân quân Lam Hạ.

2. Công tác dạy và học

2.1. Thực hiện Công văn số 1581/SGDĐT-GDTrH ngày 28/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nam và Công văn số 826/PGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá đáp ứng yêu cầu đổi mới thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

2.2. Thực hiện Công văn số 1696/SGDĐT-GDTrH về việc sửa đổi, bổ sung minh chứng đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học theo Công văn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 04/11/2016 của Sở GDĐT Hà Nam.

2.3. Thực hiện Công văn số 1721/KH-SGDĐT ngày 23/11/2016 về việc ra đề thi đề xuất năm 2016 của Sở GDĐT Hà Nam.

2.4. Thực hiện nghiêm túc PPCT các môn tuần 14, 15, 16, 17 và dạy tự chọn theo kế hoạch giáo dục

- Các trường THCS triển khai chương trình giáo dục nhà trường năm học 2016-2017, thực hiện theo đúng hướng dẫn chuyên môn đối với mỗi môn học, dạy và học chương trình giáo dục địa phương, sử dụng bộ sách giáo khoa hiện hành theo hướng dẫn.

          - Thực hiện việc dạy thêm, học thêm đúng qui định. Bồi dưỡng HSG các khối lớp theo kế hoạch.  

2.5. Triển khai dạy học theo mô hình trường học mới (MHTHM)

- Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 6,7 theo hướng dẫn của Công văn số 4668/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 của Bộ GDĐT, Công văn số 1198/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2016 của Sở GDĐT và Công văn số 576/PGDĐT ngày 23/8/2016 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức triển khai MHTHM đầu năm 2016-2017.

- Triển khai đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 của Bộ GDĐT.

2.6. Triển khai thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo quy định

- Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học tập của học sinh và sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề thực hiện theo công văn số 1451/SGDĐT ngày 4/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nam và Công văn số 682/PGDĐT ngày 7/10/2016 của Phòng GDĐT về việc chỉ đạo tiếp tục đổi mới sinh hoạt chuyên môn năm học 2016-2017.  

- Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trên "Trường học kết nối" đúng qui định và hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GDĐT.

         - Tổ chức Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn theo cụm và cấp thành phố.

+ Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới” dự kiến vào tháng 2/2017 (có hướng dẫn riêng).

- Đối với các môn lớp 6, 7 của các trường triển khai trường học mới: Tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên môn tạo điều kiện học tập, giao lưu giữa 7 trường để góp phần nâng cao chất lượng dạy và dọc theo MHTHM.

         2.7. Triển khai các Hội thi, Cuộc thi

           - Tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp trường thực hiện theo Công văn số 1545/HD-SGDĐT ngày 24/10/2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm các cấp, các trường THCS. Các trường hoàn thành và báo cáo kết quả Hội thi về Tổ THCS- Phòng GDĐT bằng văn bản và qua email thcs@phuly.edu.vn trước 30/02/2017 (đồng chí Huyền nhận).

- Tổ chức Hội thi GVDG cấp thành phố theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GDĐT (Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn riêng - dự kiến tổ chức vào tháng 01/2017). Các trường THCS nộp Hồ sơ đăng ký dự thi về phòng Giáo dục và Đào tạo (tổ THCS) vào ngày 23/12/2016 (đồng chí Huyền, đồng chí Hằng nhận).

- Giáo viên Âm nhạc, Mĩ thuật của các trường THCS Châu Sơn, Trần Quốc Toản, Liêm chung, Liêm Chính, Phù Vân tham dự Hội thi GVDG cấp tỉnh từ 8/12/2016 đến 10/12/2016 tại trường THCS Châu Sơn thực hiện theo Công văn số 1438/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2016 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2016-2017 của Sở GDĐT Hà Nam.

- Tiếp tục tổ chức và phát động giáo viên và học sinh tham gia các cuộc thi

+ Tham gia Cuộc thi Nghiên cứu khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh dự kiến từ 14-16/12/2016 tại trường THPT Chuyên Biên Hòa (Sở GDĐT sẽ thông báo lịch cụ thể sau), thực hiện theo Công văn số 671/SGDĐT-GDTrH ngày 20/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam.

 + Các đơn vị có dự án được chọn dự thi cấp tỉnh gửi bản đăng ký dự thi và hồ sơ dự án đăng kí dự thi (số lượng mỗi loại 02 bản, riêng báo cáo kết quả nghiên cứu nộp 07 bản/1 dự án) về Tổ THCS - Phòng GDĐT vào ngày 02/12/2016 (người nhận: đ/c Nguyễn Thị Huyền).

+ Các trường có dự án được dự thi cấp tỉnh cần tích cực hướng dẫn học sinh hoàn thiện dự án theo tư vấn của Ban tư vấn thi KHKT của phòng GDĐT. Phòng GDĐT tổ chức tư vấn cho các dự án thi cấp tỉnh: lần 1 vào sáng ngày 02/12/2016 từ lúc 7h30’, lần 2 vào chiều ngày 8/12/2016 từ lúc 14h00 tại Hội trường tầng 3 - phòng GDĐT, các trường cử cán bộ quản lý, Ban cố vấn, GVHD, HS dự thi mang dự án đã hoàn thiện đến để trình bày lại và nghe ý kiến tư vấn.

+ Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn và Cuộc thi thi Dạy học theo chủ đề tích hợp thực hiện theo công văn số 602//PGDĐT về việc tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017 ngày 8/9/2016 của Phòng GDĐT(dự kiến tổ chức cấp trường: xong trước ngày 6/12/2016, cấp thành phố: buổi chiều 9,12-13/12/2016, cấp tỉnh: nộp hồ sơ vào 23/12/2016, cấp quốc gia: nộp hồ sơ thi trên mạng trước ngày 31/3/2017).

+ Tổ chức thi Tiếng Anh qua Internet cấp trường: Thực hiện theo Công văn số            4547/BGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2016 của của Bộ GDĐT và Công văn số      827/PGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016. Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 10/12/2016 và 11/12/2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

          * Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30 đến 14h00

* Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30 đến 15h00

* Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30 đến 17h00

* Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30 đến 16h00

+ Tổ chức cuộc thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” cấp trường ngay sau khi thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp trường và hoàn thành trước 30/12/2016, thực hiện theo Công văn số 827/PGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thi IOE và OTE cấp trường cấp THCS năm học 2016-2017.

+ Cuộc thi giải Toán, Vật Lý qua Internet thực hiện theo Công văn số 1481/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2016 về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet năm học 2016-2017. Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

Thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua Internet

* Vòng  thi 10: Từ 8h00-17h00 ngày 19-24/12/2016.

* Vòng thi 11: Từ 8h00-17h00 ngày 26-31/12/2016.

* Vòng thi 12: Từ 8h00-17h00 ngày 03-07/01/2017.

Thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua Internet

* Vòng  thi 7: Từ 8h00-17h00 ngày 19-30/12/2016.

Thi giải Vật Lý qua Internet

* Vòng  thi 7: Từ 8h00-17h00 ngày 19-30/12/2016.

2.8. Tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I vào 26, 27/12/2016 thực hiện theo Công văn số 1701/SGDĐT/GDTrH ngày 22/11/2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc khảo sát chất lượng học kỳ I, định hướng học kỳ II năm học 2016-2017.

- Sở GDĐT ra đề khảo sát chất lượng khối lớp 6; 8:

+ Lớp 6: Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Sinh học.

+ Lớp 8: Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí

- Phòng GDĐT ra đề khảo sát chất lượng khối lớp 7; 9:

+ Lớp 7: Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Địa lý.

+ Lớp 9: Các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử.

          3. Công tác giáo dục Thể chất - Thẩm mỹ   

- Thực hiện nghiêm túc PPCT môn Thể dục, Mĩ thuật, Âm nhạc và các qui định về trang phục của thày và trò trong tiết dạy – học môn thể dục.

         - Tiếp tục bồi dưỡng HSG TDTT, tổ chức thi HSG TDTT cấp trường, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các phong trào thi đua của Đoàn, Đội theo kế hoạch…

         - Tăng cường các hoạt động: múa hát tập thể; tập thể dục, bài võ cổ truyền.

         4. Công tác Lao động, Hưng nghiệp và dạy nghề

          - Tiếp tục dạy Hướng nghiệp cho học sinh khối lớp 9, dạy Nghề cho học sinh khối lớp 8 theo phân phối chương trình của Bộ GDĐT.

         - Triển khai kế hoạch cho 100% học sinh được lao động 1 buổi/tuần tại trường đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh.

         5. Công tác khác

         - Thực hiện Công văn số 1588/KHLT-SGDĐT-CĐGD ngày 31/10/2016 về việc triển khai phong trào thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học".

         - Thực hiện Công văn số 1203/HĐTĐKT ngày 04/11/2016 về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2017.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ

        1. Quản lý dạy thêm học thêm

- Thực hiện nghiêm túc theo Công văn số 1035/HD-SGDĐT- GDTrH ngày 13/7/2016 của Sở GDĐT Hà Nam hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Các nhà trường tổ chức dạy ôn tập HKI và ôn thi vào THPT cho học sinh trong nhà trường sau khi đã được Phòng GDĐT cấp giấy phép.

         2. Công tác thanh tra, kiểm tra

         - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1389/HD-SGDĐT ngày 16/9/2016 của Sở GDĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017.

          3. Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCL)

         - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1444/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 30/9/2016 của Sở GDĐT Hà Nam và Công văn số 729/PGDĐT ngày 14/10/2016 của Phòng GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2016-2017.

- Các trường THCS Phù Vân, Thanh Tuyền chuẩn bị chu đáo Báo cáo tự đánh giá năm học 2015-2016 và hồ sơ minh chứng để Phòng GDĐT tổ chức thẩm định và tư vấn  vào 20/12/2016 (THCS Phù Vân: từ 7h30’; THCS Thanh Tuyền: từ 14h00’).

- Các trường THCS đã đăng ký đánh giá ngoài chuẩn bị tốt báo cáo và hồ sơ KĐCLGD năm học 2015-2016 để đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GDĐT vào tháng 01/2017.

- Các trường khác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch năm học 2016-2017.

4. Công tác khác

- Ngày 21/12: Các trường nộp báo cáo tháng và báo cáo hoạt động của TTHTCĐ.

-  Ngày 25/12: Hội nghị giao ban (Hiệu trưởng) vào buổi sáng từ 9h30’, nếu có thay đổi lịch Phòng GDĐT sẽ có thông báo sau.     

         Phòng GDĐT thành phố yêu cầu các ông, bà Hiệu trưởng các trường THCS nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ trong nội dung công tác tháng 12 năm 2016./.

Tác giả: thcstientan

Xem thêm

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...