Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
Kết quả học lực, hạnh kiểm học kỳ I năm học 2015-2016

Thống kê học lực, hạnh kiểm học kỳ I năm học 2015-2016

STT Lớp
Số
Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu HSG HSTT
sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl % sl %
  Khối 7 47 8 17.02 18 38.30 19 40.43 2 4.26 0 0.00 40 85.11 7 14.89 0 0.00 0 0.00 8 17.02 18 38.30
1 7A 25 5 20.00 10 40.00 10 40.00 0 0.00 0 0.00 22 88.00 3 12.00 0 0.00 0 0.00 5 20.00 10 40.00
2 7B 22 3 13.64 8 36.36 9 40.91 2 9.09 0 0.00 18 81.82 4 18.18 0 0.00 0 0.00 3 13.64 8 36.36
  Khối 8 64 7 10.94 23 35.94 33 51.56 1 1.56 0 0.00 54 84.38 10 15.63 0 0.00 0 0.00 7 10.94 23 35.94
1 8A 33 5 15.15 12 36.36 15 45.45 1 3.03 0 0.00 31 93.94 2 6.06 0 0.00 0 0.00 5 15.15 12 36.36
2 8B 31 2 6.45 11 35.48 18 58.06 0 0.00 0 0.00 23 74.19 8 25.81 0 0.00 0 0.00 2 6.45 11 35.48
  Khối 9 56 7 12.50 26 46.43 20 35.71 3 5.36 0 0.00 49 87.50 7 12.50 0 0.00 0 0.00 7 12.50 26 46.43
1 9A 29 5 17.24 12 41.38 10 34.48 2 6.90 0 0.00 27 93.10 2 6.90 0 0.00 0 0.00 5 17.24 12 41.38
2 9B 27 2 7.41 14 51.85 10 37.04 1 3.70 0 0.00 22 81.48 5 18.52 0 0.00 0 0.00 2 7.41 14 51.85
Toàn trường 167 22 13.2 67 40.1 72 43.1 6 3.59 0 0 143 85.63 24 14.4 0 0 0 0 22 13.2 67 40.1
Tác giả: thcstientan

Xem thêm

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...