Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
Trung tâm học tập cộng đồng xã Tiên Tân điểm sáng xây dựng xã hội học tập

Trung tâm học tập cộng đồng xã Tiên Tân

 điểm sáng xây dựng xã hội học tập

 

   Khuyến học, khuyến tài đã và đang là động lực thúc đẩy phong trào học tập ngày một phát triển, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước. Cùng với các hoạt động, hình thức học tập nhằm xây dựng xã hội học tập, hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng đã và đang có hiệu quả thiết thực trong công tác khuyến học, góp phần nâng cao dân trí cho nhân dân, đóng góp tích cực và phong trào xây dựng xã hội học tập và phong trào xây dựng nông thôn mới.
     Xã tiên Tân ,thành phố Phủ Lý  có dân số trên 5800 người,ngành nghề chính của nhân dân trong xã là sản xuất nông nghiệp với trồng lúa và chăn nuôi theo hộ gia đình. Những năm gần đây ngành nghề bước đầu phát triển, chủ yếu là nghề thợ mộc, thợ xây, và một số nghề kinh doanh, dịch vụ khác. Đảng bộ có 270 đảng viên liên tục từ năm 1980 đến nay đều đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Chính quyền liên tục vững mạnh vào loại khá, MTTQ, các đoàn thể đều là đơn vị xuất sắc và khá của huyện Duy Tiên và thành phố Phủ Lý.

   Mặc dù kinh tế còn khó khăn, song trong những năm qua Đảng ủy-HĐND-UBND xã Tiên Tân luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục- đào tạo, xác định “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, lấy giáo dục để phát triển kinh tế- xã hội”. Phong trào giáo dục của xã phát triển vững chắc. Đến năm 2012 cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia. Năm 2017 cả 3 trường đều đạt “ Xanh – sạch –đẹp- an toàn”, trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ II. Trong đó trường Mầm non và THCS đạt Tập thể lao động xuất sắc. TTHTCĐ có 5 năm được đáng giá là khá ,tốt , được Sở Giáo dục &ĐT tỉnh Hà Nam tặng giấy khen 2 lần, 3 cá nhân được Giám Đốc Sở tặng giấy khen.
     Từ nhận thức về vai trò của giáo dục và đặc điểm phong trào của địa phương nên trong những năm qua Đảng ủy- HĐND-UBND xã  Tiên Tân luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đầu tư phát triển đồng đều các bậc học, ngành học. Đối với Trung tâm học tập cộng đồng cũng được quan tâm đúng mức và có chiều hướng phát triển.Từ đó xã đã tập chung mũi nhọn cho phong trào giáo dục và văn hóa thể thao. Xác định giáo dục và văn hoá thể thao là quan trọng, làm đòn kheo thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trong những năm qua Đảng ủy- HĐND-UBND xã luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đầu tư phát triển đồng đều các bậc học, ngành học. Đối với Trung tâm học tập cộng đồng cũng được quan tâm đúng mức và có chiều hướng phát triển, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển.Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; UBND xã Tiên Tân  xây dựng Kế hoạch thực hiện “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Hàng năm UBND xã có công văn chỉ đạo về xây dựng XHHT; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể lập Kế hoạch tham gia xây dựng XHHT.

    Với nề nếp hoạt động qua nhiều năm qua, hàng năm TTHTCĐ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tập trung vào các nội dung: Vận động học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại trung tâm GDTX, trung tâm văn hoá nghề; Tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng lúa, chăn nuôi, áp dụng KHKT trong sản xuất; mở các lớp dạy nghề, truyền nghề; chăm sóc sức khoẻ; bảo vệ môi trường; truyền thông dân số; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, giáo viên, nhân dân; thực hiện công tác phổ cập; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các đoàn thể, tổ chức xã hội. Kế hoạch hoạt động được xây dựng vào đầu năm học theo từng tháng trong năm.  Từ năm học 2012 đến 2019 Trung tâm đã mở được 50 lớp, với 3.554 học học viên tham gia học tập.Phối hợp với Trung tâm dạy nghề của huyện và cơ quan của tỉnh mở 5 lớp dạy nghề gồm: 2 trồng cây cảnh 70 học viên, lớp học nghề mộc mỹ nghệ với 35 học viên, 2 lớp may công nghiệp 70 học viên, 2 lớp chăn nuôi lợn 66 học viên, kết hợp với Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh mở 1 lớp trồng lúa cho 35 học viên;

    Trung tâm đã chủ trì và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức được 24 lớp tập huấn gồm: tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón và chăm sóc lúa, 4 lớp tập huấn và dạy nghề phục vụ phát triển sản xuất lúa. Mở lớp truyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, về Luật khiếu nại, tố cáo; nâng cao kỹ năng sống cho hội viên Hội Người cao tuổi.   Công tác điều tra nhu cầu học tập được trú trọng, trung tâm giao cho 1 đồng chí Phó Giám đốc và đồng chí Chủ tịch MTTQ phụ trách. Thông qua đó để nắm nguyện vọng, nhu cầu từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch cần triển khai chuyên đề gì, vào lúc nào, ở đâu cho phù hợp. Công tác phổ cập được quan tâm thường xuyên do đồng chí Phó giám đốc thường trực phụ trách, xã không có người trong diện mù chữ. Các cháu học sinh trong độ tuổi đều được đến trường, không có trẻ em thất học.
  Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được Trung tâm thường xuyên tổ chức và chỉ đạo. Tập trung phát động và tổ chức các hoạt động như luyện tập, liên hoan văn nghệ vào các ngày kỉ niệm, ngày lễ, có sự tham gia của các xóm, cơ quan trường học, kết hợp các hoạt động TDTT tại Trung tâm xã.

* Thực hiện việc đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã:
Thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đánh giá, xếp loại Cộng  đồng học tập” cấp xã. Trung tâm đã chủ động và làm lòng cột trong việc triển khai đánh giá, qua kiểm tra của thành phố  đạt 93.5điểm.

    Từ thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của TTHTCĐ trong những năm qua chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là:
Một là: Có sự nhận thức đúng đắn về Xây dựng xã hội học tập, vai trò của TTHTCĐ trong giai đoạn cách mạng mới; Sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đồng đều các bậc học, ngành học. Đặc biệt là triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, kế hoạch của tỉnh, thành  uỷ, UBND thành phố nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là động lực, mở ra hướng đi, cơ hội tốt cho TTHTCĐ hoạt động.
Hai là: Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể của cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp, các ngành. Hàng tháng, quí có triển khai nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra cụ thể, báo cáo kịp thời. Phòng giáo dục và Hội khuyến học có kế hoạch chỉ đạo thường xuyên. Đảng uỷ, UBND xã có Nghị quyết, kế hoạch về công tác giáo dục và xây dựng xã hội học tập, trong đó coi trọng vai trò hoạt động của Trung tâm HTCĐ, tạo điều kiện cho TTHTCĐ hoạt động có kết quả cao.
Ba là: Nêu cao vai trò quản lý, điều hành của Ban Giám đốc, Ban quản lý đặc biệt là vai trò chỉ đạo, sự nhiệt tình, tâm huyết của Ban Giám đốc; phát huy điều kiện lợi thế sẵn có của các ngành học, bậc học, vai trò của các ban ngành, đoàn thể trong xã gắn vào hoạt động của Trung tâm.
Bốn là: Biết phát huy sức mạnh tổng hợp, có sự phối hợp liên kết giữa các ban, ngành, các cơ quan trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của TTHTCĐ; làm tốt công tác xã hội hóa tạo nguồn lực về kinh phí, và huy động lực lượng làm giảng viên, giáo viên, cộng tác viên.
Năm là: Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát động thành phong trào rộng khắp, nhất là phong trào toàn xã hội học tập và với phương châm cần gì học ấy. Làm tốt công tác điều tra nhu cầu học tập từ đó xây dựng kế hoạch cho phù hợp, sát với thực tế, với nhu cầu.
    Thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ đã thực sự đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt có sự phối kết hợp của Hội Khuyến học và hoạt động của Trung tâm HTCĐ trong việc triển khai Đề án. Thông qua việc phối hợp thực hiện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, tiếp tục phát huy trí tuệ, công sức cho việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, khuyến khích học tập phát triển góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới.
TTHTCĐ Xã Tiên Tân

 

Tác giả: tthtcđ XÃ tIÊN tÂN

Xem thêm

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...