Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
Danh sách tuyển sinh 2016-2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ            
TRƯỜNG THCS TIÊN TÂN
             
DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2016-2017 
TT Họ, đệm Tên Ngày
 sinh
Họ và tên bố Họ và tên mẹ Nơi ở hiện nay Học tại
trường Tiểu học
Ghi chú
Tổ /xóm Phường
/xã
   
1 Lê Phương Anh 10/10/2005 Lê Chí Lăng Chu Thị Bích Ngọc Lão Cầu Tiên Tân TH Tiên Tân  
2 Nguyễn Minh  Đức 16/10/2005 Nguyễn Quang Trung Nguyễn Thị Phượng Mạc  Tiên Tân TH Tiên Tân  
3 Đoàn Thị Hương  Giang 26/08/2005 Đoàn Thế Hùng Lê Thị Luyến Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
4 Lê Thu  11/05/2005 Lê Anh Tuấn Vũ Thị Ánh Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
5 Vũ Hồng  Hải 06/11/2005 Vũ Xuân Thịnh Nguyễn Kim Chi Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
6 Chu Thị Minh  Hiền 21/11/2005 Chu Quang Đông Ngô Thị Hằng Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
7 Nguyễn Mạnh  Hòa 24/08/2005 Nguyễn Đức Bình Nguyễn Thị Linh Lão Cầu Tiên Tân TH Tiên Tân  
8 Nguyễn Thị  Hương 01/05/2005 Nguyễn Văn Công Vũ Thị Phương Trúc Sơn Tiên Tân TH Tiên Tân  
9 Phạm Dương Tuấn  Huy 20/08/2005 Phạm Văn Thắng Dương Thị Duyên Trúc Sơn Tiên Tân TH Tiên Tân  
10 Nguyễn Quang  Huy 11/03/2005 Nguyễn Đức Côn Nguyễn Thị Ngát Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
11 Nguyễn Thanh  Mai 02/01/2005 Nguyễn Tiến Dũng Đoàn Thị Phượng Mạc  Tiên Tân TH Tiên Tân  
12 Phạm Hải  Nam 18/10/2005 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thanh Phương Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
13 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 28/10/2005 Nguyễn Hồng Cương Nguyễn Thị Tươi Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
14 Lê Hồng  Phúc 09/12/2005 Lê Hồng Yên Pnguyễn Thị Như Hoa Lão Cầu Tiên Tân TH Tiên Tân  
15 Hoàng Thu  Phương 27/03/2005 Hoàng Văn Tấn Ngô Thị Bạch Quyết Mạc Tiên Tân TH Tiên Tân  
16 Phạm Thu  Phương 14/05/2005 Phạm Bá Tiến Nguyễn Thị Biên Trúc Sơn Tiên Tân TH Tiên Tân  
17 Đoàn Đức  Sơn 29/10/2005 Đoàn Phi Phong Nguyễn Thị Huế Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
18 Đinh Thanh  Thảo 08/03/2005 Đinh Văn Sơn Lê Thị Thúy Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
19 Tạ Phương  Thảo 23/07/2005 Tạ Ngọc Đồng Lê Thị Phương Thượng  Tiên Tân TH Tiên Tân  
20 Đinh Thị Minh  Thu 17/08/2005 Đinh Văn Lợi Nguyễn Thị Phiến Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
21 Đoàn Thị Thanh  Thủy 07/11/2005 Đoàn Văn Tâm Tạ Thị Huyền Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
22 Phạm Huyền  Trang 20/06/2005 Phạm Đức Thịnh Nguyễn Thị Hương Thơm Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
23 Nguyễn Thu  Trang 02/01/2005 Nguyễn Văn Tuân Hoàng Thị Nam Mạc  Tiên Tân TH Tiên Tân  
24 Nguyễn Thị Kiều  Trang 05/10/2005 Nguyễn Văn Bẩy Nguyễn Thị hà Kiều Tiên Tân TH Tiên Tân  
25 Vũ Mạnh  Trực 18/12/2005 Vũ văn Khởi Phạm Thị Học Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
26 Ngô Đức  Trung 12/11/2005 Ngô Đăng Dân Nguyễn Thị Huyên Mạc Tiên Tân TH Tiên Tân  
27 Vũ Thành  Trung 11/01/2005 Vũ Văn Phúc Phạm Thị Duyên Lão Cầu Tiên Tân TH Tiên Tân  
28 Phạm Thái  Việt 07/12/2005 Phạm Văn Tâm Thái Thị Lý Trúc Sơn Tiên Tân TH Tiên Tân  
29 Dương Văn  An 02/09/2005 Dương Ngọc Thụy Tạ Thị Huyền Thượng Tiên Tân TH Tiên Tân  
30  Đào Xuân  Cảnh 20/10/2005 Đào Văn Xuất Phạm Thúy Hà Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
31 Nguyễn Phương  Dung 21/05/2005 Nguyễn Minh Hiệp Phạm Thị Chiên Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
32 Nguyễn Đại  Dương 09/12/2005 Nguyễn Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Kim Oanh Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
33 Nguyễn Tùng  Dương 09/12/2005 Nguyễn Hồng Lĩnh Nguyễn Thị Kim Oanh Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
34 Nguyễn Đức  Hải 29/05/2005 Nguyễn Quang Trung Phạm Thị Hạnh Nguyên Thượng  Tiên Tân TH Tiên Tân  
35 Nguyễn Thu  Hiền 04/12/2005 Nguyễn Văn Quyết Lê Thị Thắm Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
36 Lương Đạt  Hoàng 12/07/2005 Lương Bằng Yên Bùi Thị Định Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
37 Phạm Văn  Hoàng 09/10/2005 Phạm Văn Hoa Phạm Thị Lĩnh Thượng Tiên Tân TH Tiên Tân  
38 Nguyễn Hữu  Huy 21/11/2005 Nguyễn Hữu Xuyên Nguyễn Thị Liên Thượng  Tiên Tân TH Tiên Tân  
39 Nguyễn Thu  Huyền 12/10/2005 Nguyễn Hữu Đạo Lại Thị Lan Thượng  Tiên Tân TH Tiên Tân  
40 Nguyễn Thị Phương  Lan 01/10/2005 Nguyễn Hồng Nam Vũ Thị Vinh Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
41 Phạm Ngọc  30/12/2005 Phạm Văn Sơn Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
42 Bùi Khánh  Linh 09/09/2005 Bùi Văn Hưng Phạm Thị thủy Thượng  Tiên Tân TH Tiên Tân  
43 Nguyễn Thị Diệu  Linh 19/11/2005 Nguyễn Thanh Hải Phạm Thị Hoa Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
44 Nguyễn Thành  Lợi 24/07/2005 Nguyễn Xuân Thắng Ngô Thị Thu Thủy Mạc Tiên Tân TH Tiên Tân  
45 Nguyễn Hùng  Mạnh 17/05/2005 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thị Hằng Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
46 Phạm Tuấn  Minh 21/06/2005 Phạm Hồng Quân Phạm Thị hạnh Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
47 Nguyễn Thị Thúy  Ngân 06/05/2005 Nguyễn Công Biên Nguyễn Thị Ngàn Kiều  Tiên Tân TH Tiên Tân  
48 Nguyễn Dương  Ngọc 03/06/2005 Nguyễn Văn Nam Dương Thị Lan Thượng Tiên Tân TH Tiên Tân  
49 Ngô Quang  Thắng 28/07/2005 Ngô Thái Hậu Nhữ Thị Thuận Mạc  Tiên Tân TH Tiên Tân  
50 Lê Quốc  Thắng 30/07/2005   Lê Thị Thêm Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
51 Nguyễn Thị Thanh  Thảo 19/08/2005 Nguyễn Hải Đăng Đào Thị Hệ Lão Cầu Tiên Tân TH Tiên Tân  
52 Nguyễn Thị Phương  Thảo 13/04/2005 Nguyễn Văn Triển Trịnh Thị Huê Kiều Tiên Tân TH Tiên Tân  
53 Thạch Thu  Thủy 19/09/2005 Thạch Thành Chung Đoàn Thị Bính Đan  Tiên Tân TH Tiên Tân  
54 Lê Nguyễn Huyền  Trang 06/10/2005 Lê Tú Tài Nguyễn Thị Huế Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
55 Lê Vũ Huyền  Trang 21/05/2005 Lê Trung Thắng Vũ Thị Vân Đại Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
56 Lê Thảo  Uyên 30/11/2005 Lê Ngọc Quyến Nguyễn Thị Mỹ Lệ Lão Cầu  Tiên Tân TH Tiên Tân  
57 Đỗ Tú  Uyên 15/11/2005 Đỗ Văn Chiến Phạm Thị Thu Đan  Tiên Tân TH Tiên Tân  
58 Ngô Xuân Đạo 03/09/2005 Ngô Văn Đức Ngô Thị Dung Ngòi Tiên Hiệp TH Tiên Tân  
59 Doãn Đông Đô 18/12/2005 Doãn Hồng Quảng Nguyễn Thị Nga Ngòi Tiên Hiệp TH Tiên Tân  
60 Doãn Thị Thùy Linh 04/07/2005 Doãn Xuân Thắng Nguyễn Thị Duyên Ngòi Tiên Hiệp TH Tiên Tân  
61 Doãn Thanh Mai 21/04/2005 Doãn Ngọc Tam Đào Thị Cảnh Ngòi Tiên Hiệp TH Tiên Tân  
62 Doãn Thanh Nga 22/02/2005 Doãn Văn Sơn Phạm Thị Chiến Ngòi Tiên Hiệp TH Tiên Tân  
63 Nguyễn Thị Hồng  Phúc 06/08/2005 Nguyễn Thanh Tùng Nguyễn Thị Huệ Mạc Tiên Tân TH BP  
  Tổng số: 63                
  Độ tuổi 2005:63                
  Độ tuổi 2004:0                
  Độ tuổi 2003:0                
  PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ     Tiên Tân , ngày 21 tháng 7 năm 2016
  Q. TRƯỞNG PHÒNG            
                   
                   
                   
                   
  Nguyễn Thị Ngà            
Tác giả: thcstientan

Xem thêm

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...