Tin tức/(Trường THCS Tiên Tân)/Tin tức - Sự kiện/
KẾ HOẠCH Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona (COVID-19) gây ra tại xã Tiên Tân

TRUNG TÂM Y TẾ TP PHỦ LÝ

TRẠM Y TẾ XÃ TIÊN TÂN

Số:       /KH-TYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Tiên Tân, ngày  16  tháng 03 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh bệnh viêm phổi cấp do

chủng mới của vi rút corona (COVID-19) gây ra tại xã Tiên Tân

(Thay thế Kế hoạch số 05/KH-TTYT ngày 02 tháng 02 năm 2020 của TYT xã Tiên Tân)    

         

          Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 8 tháng 3 năm 2020 của Ủy Ban nhân dân thành Phủ Lý về Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn thành phố;

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-TTYT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý về Đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) gây ra trên địa bàn xã;

          Trạm Y tế xã Tiên Tân xây dựng đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

          I. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm, cách ly triệt để trường hợp xác định mắc COVID-19, khoanh vùng và xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong. Hạn chế giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, an ninh trật tự, an toàn xã hội.

II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH

1. Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trong nước nhưng chưa xâm nhập vào địa bàn thành phố và xã.

2. Cấp độ 2: Có dịch bệnh xâm nhập tại xã dưới 01 trường hợp

3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, từ trên 01 trường hợp đến 10 trường hợp trên địa bàn xã.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng từ trên 10 trường hợp mắc đến 20 trường hợp mắc trên địa bàn xã.

5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng với trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn xã

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Cập độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập và lây nhiễm thứ phát trong nước nhưng chưa xâm nhập vào địa bàn tỉnh,thành phố và xã

1.1. Tổ chức chỉ đạo

- Theo dõi và cập nhật diễn biến tình hình trong nước, phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên xâm nhập vào địa bàn xã để xử lý triệt để, tránh lây lan cho cán bộ Y tế và cộng đồng. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị Y tế sẵn sàng phòng chống dịch.

- Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp phối hợp các ban ngành đoàn thể kịp thời nắm bắt về tình hình dịch bệnh và triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại thành phố.

- Ban hành và thực hiện kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID- 19 của xã, chỉ đạo các ban ngành liên quan theo sự chỉ đạo của thành phố và tình hình dịch diễn biến tại địa phương.

- Duy trì đường dây nóng để tiếp nhận báo cáo thông tin, tư vấn, giải đáp cho nhân dân thành phố về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch.

- Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch hàng tuần và khi cần thiết.

- Tuyên truyền chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh và cách phòng, chống dịch, áp dụng đa dạng các hình thức truyền thông. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân .

- Ban hành và triển khai các văn bản, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và của Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã.

- Tổng hợp, báo cáo công tác phòng, chống dịch đúng quy định, kịp thời.

1.2. Các hoạt động chuyên môn

- Cập nhật thường xuyên liên tục về tình hình dịch bệnh COVID-19 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch cho nhân dân như tăng thời lượng phát bài tuyên truyền, các khuyến cáo biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên đài phát thanh thành phố cũng như trên hệ thông loa truyền thanh của phường, xã. Thực hiện nghiêm việc báo cáo hàng ngày theo đúng quy định.

- Tăng cường giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc COVID- 19 có yếu tố dịch tễ liên quan; giám sát, theo dõi thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối cùng.

- Rà soát danh sách, phối hợp các đơn vị liên quan đưa các trường hợp nghi ngờ mắc COVID- 19 vào khu cách ly tập trung của tỉnh và tại các cơ sở Y tế đảm bảo đúng yêu cầu về chuyên môn.

- Tập huấn phác đồ điều trị theo Quyết định số 125/QĐ-BYT, ngày 16/01/2020 của Bộ Y tế; phòng lây nhiễm và các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế.

- Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ .

2. Cấp độ 2: Có dịch bệnh xâm nhập tại thành phố nhưng dưới 01 trường hợp

2.1. Có dịch bệnh xâm nhập nhưng chưa có lây nhiễm thứ phát

2.1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Họp Ban chỉ đạo thường xuyên hoặc đột xuất để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch kịp thời. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại  xã.

- Triển khai các hoạt động điều tra, giám sát, phát hiện, phun xử lý ổ dịch tại các khu vực có liên quan đến trường hợp mắc bệnh.

- Xây dựng phương án khoanh vùng, cách ly ổ dịch.

         - Tăng cường công tác tuyên truyền;

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động phòng, chống dịch đúng quy định, kịp thời hàng ngày và đột xuất (nếu có).

                   2.1.2. Công tác giám sát, dự phòng

         - Điều tra, lập danh sách theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh. Đồng thời tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan tại khu vực người bệnh ở, làm việc, phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ để phát hiện sớm trường hợp bị lây nhiễm thứ phát; triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng.

         - Giám sát theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của những người đi từ vùng dịch trở về, người có tiếp xúc gần với người bệnh, tiếp xúc gần với trường hợp có sốt, ho, khó thở về từ vùng dịch trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; hướng dẫn người tiếp xúc gần tự theo dõi sức khỏe và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Trạm Y tế xã chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/nghi ngờ mắc bệnh và lấy mẫu xét nghiệm. Áp dụng hình thức khai báo Y tế đối với người đi từ vùng dịch trở về địa phương.

         - Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại trạm Y tế, các đội phòng chống dịch cơ động trực sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị xã xử lý ổ dịch.

         - Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

         - Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Rà soát, dự phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác cách ly ở cấp độ dịch cao hơn đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn.

          2.1.3. Công tác điều trị

                   - Trực dịch 24/24h phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID- 19. Phối hợp với tuyến trên trong công tác thu dung, quản lý và điều trị bệnh nhân; tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để xét nghiệm xác định căn nguyên.

         - Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn xã.

         - Kiến nghị Ban chỉ đạo chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực, bổ sung kế hoạch thu dung, điều trị, kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng. Xác định rõ danh sách các cơ sở điều trị sẽ được sử dụng để cách ly, thu dung, điều trị.

         - Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.

         2.1.4. Công tác truyền thông

                   - Cập nhật tình hình, các khuyến cáo phòng chống dịch bệnh thường xuyên  cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, cộng đồng hiểu rõ về tình hình dịch bệnh. Phối hợp, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tung tin đồn, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng.

         - Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban chỉ đạo qua các số điện thoại: 0886741595; 0912190217 và 0382934873

         - Cung cấp thông điệp, các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 phù hợp với các đối tượng có nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân như mang khẩu trang, rửa tay...

         2.1.5. Công tác hậu cần

         - Căn cứ vào dự báo tình hình dịch bệnh, báo cáo Ban chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện; kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

         - Đề nghị UBND xã dự trù đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách cho cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, giám sát, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở y tế (nếu được huy động).

         - Rà soát số lượng hiện có và xây dựng kế hoạch báo cáo BCĐ và TTYT thành phố dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

                   2.2. Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn xã

         2.2.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

         - Triển khai phương án khoanh vùng, cách ly ổ dịch.

         - Thường xuyên họp Ban chỉ đạo để triển khai các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch.

         - Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch trên địa bàn xã.

                   - Tổ chức thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ.

         - Ban chỉ đạo triển khai khẩn cấp các hoạt động dập dịch tại các địa bàn thôn đang có dịch xảy ra.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động phòng, chống dịch đúng quy định, kịp thời hàng ngày và theo diễn biến dịch trong ngày.

2.2.2. Công tác giám sát, dự phòng

         - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 xã và các ban ngành liên quan triển khai khoanh vùng, cách ly và xử lý triệt để ổ dịch.

         - Lập danh sách những người tiếp xúc gần với người bệnh. Tiếp tục quản lý chặt chẽ những người trở về từ vùng dịch, khuyến cáo những người này tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày và khai báo cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi, khó thở . Y tế thôn phải chủ động nắm thông tin về tình hình sức khỏe của người tiếp xúc gần hàng ngày thông qua điện thoại hoặc trực tiếp. Thực hiện cách ly ngay những trường hợp mắc bệnh/nghi ngờ mắc bệnh tại cơ sở y tế tuyến trên.

         - Tăng cường giám sát, phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm đối với các trường hợp nghi ngờ.

         - Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ bùng phát và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

- Rà soát, dự phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác cách ly ở cấp độ dịch cao hơn đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn.

         2.2.3. Công tác điều trị

         - Trực dịch 24/24h phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID- 19, Phối hợp với tuyến trên trong công tác thu dung, quản lý và điều trị bệnh nhân; tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để xét nghiệm xác định nguyên nhân.

         - Tổ chức các hoạt động chăm sóc, điều trị tại chỗ cho bệnh nhân trong khu vực cách ly. Khi có người bệnh nghi ngờ nhiễm bệnh phải được tiếp nhận và theo dõi cách ly triệt để. Hạn chế vận chuyển người bệnh nhằm giảm nguy cơ phát tán mầm bệnh.

                   - Thường xuyên cập nhật trong công tác chẩn đoán điều trị của đơn vị tuyến trên.

                   - Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại cơ sở theo quy định.

         2.2.4. Công tác truyền thông

         - Tăng cường cập nhật thường xuyên, chính xác tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo và các hoạt động phòng, chống dịch trên các kênh tuyên truyền, các phương tiện thông tin, đại chúng.

         - Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban chỉ đạo qua các số điện thoại: 0886741595; 0912190217 và 0382934873

                   - Cập nhật, bổ sung các thông điệp, tài liệu truyền thông và tổ chức truyền thông cho phù hợp, hiệu quả.

         - Tăng cường phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc tung tin đồn,  thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh.

         2.2.5. Công tác hậu cần

         - Đề nghị UBND xã bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh.         Đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch. Cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các cơ sở y tế (nếu được huy động).

         - Triển khai kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

                             3. Cấp độ 3. Dịch bệnh lây lan trên 01 trường hợp mắc trên địa bàn thành phố đến 10 trường hợp trên địa bàn xã.

         3.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

         - Tham mưu họp Ban chỉ đạo xã hàng ngày, điều chỉnh kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

         - Rà soát, kiểm tra khả năng thu dung, điều trị, nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất đáp ứng của địa phương để xây dựng, triển khai phương án dự phòng trong công tác phòng, chống dịch.

                   - Huy động tối đa sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

          - Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch, các vật tư y tế, thiết bị phòng, chống dịch.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động phòng, chống dịch đúng quy định, kịp thời hàng ngày và theo diễn biến dịch trong ngày.

         3.2. Công tác giám sát, dự phòng

         - Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

         - Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút corona gây ra (Covid-19); kịp thời xác minh, tổ chức điều tra, phát hiện, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

         - Thường xuyên đánh giá nguy cơ để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

         - Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế tham gia chống dịch.

         - Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch tễ.

- Rà soát, dự phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác cách ly ở cấp độ dịch cao hơn đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn.

         3.3. Công tác điều trị

         Phối hợp với các cơ quan chuyên môn Y tế cấp trên thực hiện nghiêm túc công tác thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 2, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

         - Theo sự chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên trong thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, tiếp nhận, thu dung, điều trị, quản lý ca bệnh và theo dõi cách ly triệt để; chuyển người bệnh đến bệnh viện tuyến trên khi có diễn biến nặng.

         - Phối hợp với Tuyến trên trong việc thực hiện nghiêm ngặt kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng lây nhiễm cho các cán bộ Y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác.

         3.4. Công tác truyền thông

         - Tăng cường cập nhật thường xuyên, chính xác tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo và các hoạt động phòng, chống dịch trên các kênh tuyên truyền, các phương tiện thông tin, đại chúng.

         - Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban chỉ đạo qua các số điện thoại: 0886741595; 0912190217 và 0382934873

                   - Khai thác triệt để, triển khai đồng bộ các hình thức truyền thông, các thông điệp, tài liệu truyền thông phù hợp, hiệu quả.

         - Tăng cường phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc tung tin đồn,  thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh.

         3.5. Công tác hậu cần

         - Căn cứ vào dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục đề nghị UBND xã bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và thực hiện các chính sách cho cán bộ tham gia phòng chống dịch theo quy định. Kinh phí cho công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh; chỉnh sửa bổ sung thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt động truyền thông khẩn cấp trên phương tiện truyền thông  và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động đường dây nóng.

         4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 10 trường hợp mắc đến 20 trường hợp mắc.

4.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch kiểm tra, đánh giá tình hình dịch bệnh hàng ngày để thống nhất triển khai các hoạt động tại xã; Tham vấn ý kiến Ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố để ứng phó phù hợp tình hình dịch trên địa bàn xã.

- Trạm Y tế xã tham mưu cho Ban chỉ đạo xã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của xã để chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch và điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương cần báo cáo cấp trên để có hỗ trợ kịp thời.

- Huy động, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền; kiểm tra công tác phòng, chống dịch và vật tư y tế, thiết bị phòng, chống dịch.

- Tổng hợp, báo cáo công tác phòng, chống dịch đúng quy định, kịp thời hàng ngày và theo diễn biến dịch trong ngày.

4.2. Công tác giám sát, đánh giá nguy cơ, phòng chống dịch

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh; phối hợp với tuyến trên thực hiện việc lấy mẫu bệnh phẩm 1- 3 trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính ở ổ dịch mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ tại các ổ dịch.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, lực lượng vũ trang tham gia chống dịch.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày để triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp và hiệu quả.

- Rà soát, dự phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác cách ly ở cấp độ dịch cao hơn đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn.

4.3. Công tác điều trị

Phối hợp tuyến trên thực hiện nghiêm công tác cấp cứu, thu dung, điều trị bệnh nhân như cấp độ 3, đồng thời bổ sung các hoạt động sau:

- Tập trung thuốc, phương tiện, trang thiết bị y tế, chuẩn bị giường bệnh, phòng khám, điều trị và bố trí cán bộ chuyên môn y tế trực 24/24 giờ để sẵn sàng cấp cứu, khám, chữa bệnh miễn phí cho người bị nhiễm bệnh và người có nguy cơ nhiễm bệnh.

- Phối hợp tuyến trên đảm bảo tiếp tục các dịch vụ y tế thiết yếu, bao gồm cả dịch vụ có nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng như trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người có bệnh mãn tính và chủ động triển khai kế hoạch mở rộng thu dung, điều trị người bệnh.

- Huy động nguồn lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư, …) cho việc điều trị bệnh nhân.

4.4. Công tác tuyên truyền

- Cập nhật liên tục, chính xác tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo và các hoạt động phòng, chống dịch trên các kênh tuyên truyền, các phương tiện thông tin, đại chúng.

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Ban chỉ đạo qua các số điện thoại: 0912 và 0382934873

                   - Khai thác triệt để, triển khai đồng bộ các hình thức truyền thông, các thông điệp, tài liệu truyền thông phù hợp, hiệu quả.

         - Tăng cường phối hợp phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc tung các tin đồn, các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh.

4.5. Công tác hậu cần

-Tham mưu huy động toàn thể hệ thống chính trị của xã quyết liệt tham gia phòng, chống dịch bệnh, tập trung sử dụng, huy động mọi nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu về thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị,..nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan, tỷ lệ người mắc và tử vong do dịch bệnh.

- Báo cáo nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung. Phân bổ kinh phí kịp thời cho các ban ngành trong công tác chống dịch trên địa bàn xã, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài trên địa bàn xã.

5. Cấp độ 5: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 20 trường hợp mắc trên địa bàn xã

Các hoạt động như ở cấp độ 4, đồng thời bổ sung các hoạt động chính như sau:

- Phối hợp với tuyến trên trong việc huy động tối đa số giường của tất cả các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn xã để tăng cường khả năng thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm bệnh.

 

- Trường hợp khả năng Y tế địa phương không đáp ứng, ngành Y tế tham mưu để huy động đơn vị điều trị của lực lượng công an, quân đội và các ngành, các cơ sở y tế tư nhân tham gia cách ly, điều trị, cấp cứu, chăm sóc người bệnh, người có nguy cơ mắc bệnh.

- Báo cáo, xin hỗ trợ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư  y tế và chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID- 19 của thành phố,tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 được đảm bảo từ nguồn kinh phí trong công tác phòng chống dịch của UBND xã và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

         - Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

         - Tổ chức điều tra, giám sát để phát hiện, thực hiện cách ly, xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

         - Tổ chức đón tiếp, xử lý ban đầu tất cả các trường hợp bệnh ngay tại cơ sở; tổ chức chăm sóc, điều trị những bệnh nhân mắc bệnh nhẹ và chuyển lên tuyến trên khi có các trường hợp nặng vượt quá khả năng điều trị của Trạm Y tế. Đồng thời tổ chức điều trị, chăm sóc các trường hợp có chỉ định điều trị tại nhà.

         - Tham mưu cho Ban chỉ đạo của địa phương thành lập các đội chống dịch gồm các cán bộ y tế, đoàn thanh niên, phụ nữ, công an… để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

                   - Tổ chức trực chống dịch theo quy định.

         Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới Corona gây ra (COVID-19) của trạm y tế xã Tiên Tân đề nghị các ban ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc.

         Bản kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình dịch cũng như quá trình triển khai công tác phòng chống dịch trên thực tế.

Nơi nhận:

-  Trung tâm y tế TP;

-  BCĐ phòng chống dịch nCoV-19 xã;

-  Trạm y tế  xã;

-  Lưu YT, .

TM.TRẠM Y TẾ

TRƯỞNG TRẠM

 

 

Ngô Xuân Dương

Tác giả: Ngô Xuân Dương

Xem thêm

Clip học sinh 9A khóa 2008-2012
Bài giảng Vật lý 6 VNEN
Clip phỏng vấn mô hình trường học mới
Lễ khai giảng năm học 2016-2017 trường THCS Tiên Tân
  • Ba công khai
  • Thông báo

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Biểu mẫu công khai 05,09,10,11 năm học 2015-2016

Các lại kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học; kế hoạch học nghề, kế hoạch bồi dưỡng hsg; kế hoạch tự chọn

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Đại hội chi bộ trường THCS Tiên Tân nhiệm kỳ 2018-2020

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Sổ cấp phát bằng TNTHCS năm học 2016-2017

Công tác tháng 9/2017

Công tác tháng 9 /2017
Xem thêm...