tin tức-sự kiện

TỔNG KẾT HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

Hội thi giáo viên dạy gỏi cấp THCS Huyện Duy Tiên diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016 .Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2016 – 2017 có 61 thầy (cô) giáo đại diện cho 18 trường THCS trong huyện,dự thi ở các bộ môn theo quy định của Phòng GD&ĐT Duy Tiên là: Toán,Ngữ văn,Địa lý,Tin học,Mĩ thuật, Âm nhạc,Tiếng anh,Công nghệ…Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Tiên đã xây dựng kế hoạch ,tổ chức hội thi với mục đích:
         Tuyển chọn v à công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THCS, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý thực hiện năng lực, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy tổ chức lớp học; khai thác hiệu quả phương tiện đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Từ đó triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên và tạo cơ hội rèn luyện chuyên môn cho giáo viên; Các nhà trường phát triển, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.

         Hội thi cũng là căn cứ để các nhà trường nhìn lại thực trạng đội ngũ giáo viên, bổ sung đội ngũ cốt cán và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên đáp ứng với yêu câu đổi mới về sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Mỗi giáo viên khi tham gia hội thi đều trải qua 3 nội dung : Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, làm bài kiểm tra viết về năng lực chuyên môn, thực hành giảng dạy 02 tiết dạy trên lớp.

Trường THCS Trác Văn đã phân công 02 giáo viên tham gia hội thi đó là :

       - Cô giáo Nguyễn Thanh Thủy dự thi bộ môn Tin học

       - Cô giáo Nguyễn Thị Hương dự thi bộ môn Toán

Chiều ngày 30 tháng 11 năm 2016 Phòng GD&ĐT Duy Tiên đã tổng kết và trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải cao trong hội thi.Cô giáo Nguyễn Thanh Thủy – giáo viên môn Tin học của Trường THCS Trác Văn đạt giải nhất.

Một số hình ảnh :

Tác giả: thcs trac van

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Múa ước mơ tuổi thơ