Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Múa ước mơ tuổi thơ
  

Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Thôn Tường Thụy 2 - Xã Trác Văn - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
  • Email: thcstracvandt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 02263832486
TT Thông tin
1
Họ tên: Phạm Đức Huy
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: pdhuy77c2tv@hanam.edu.vn
Điện thoại: 096 102 1977
2
Họ tên: Đào Thanh Quân
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: daothanhquangv@gmail.com
Điện thoại: 0977 76 96 26