Thông báo

THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS TRÀNG AN

(Áp dụng từ ngày 20/08/2018)

Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h00’ đến 11h30’

          Học sinh vào lớp: 7h10" 

        Tiết 1: Từ 7h20" đến 8h05"

        Tiết 2: Từ 8h10" đến 8h55" 

        Tiết 3: Từ 9h00" đến 9h45"

        Tiết 4: Từ 9h50" đến 10h35" 

        Tiết 5: Từ 10h40" đến 11h25""  

Thời gian làm việc buổi chiều: Từ 13h30" đến 17h00"

Xem thêm...
Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị