Thông báo

THAY ĐỔI LỊCH LAO ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Do trời mưa nên lịch lao động của khối 6, khối 9 ngày 29/08/2018 tạm hoãn, thời gian hoạt động trở lại nhà trường sẽ thông báo sau.

Xin cảm ơn!

Xem thêm...
Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị