Tin tức/(Trường THCS Tràng An)/LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH/
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 – 2020

         ĐẢNG ỦY XÃ TRÀNG AN                                                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THCS TRÀNG AN                                                  Tràng An, ngày 15 tháng 01 năm 2018 

         Số: 01 NQ/THCSTrA 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 – 2020

 

       Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 22/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tràng An về triển khai đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2018-2020;

       Đại hội chi bộ Trường THCS Tràng An thuộc Đảng bộ xã Tràng An, nhiệm kỳ 2018-2020 được tổ chức từ 13 giờ 30 đến 17 giờ ngày 15 tháng 01 năm 2018.

       Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao, đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy trong nhiệm kỳ;

       Đại hội đã giành thời gian, tập trung trí tuệ, thảo luận báo cáo chính trị của chi bộ. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều thống nhất cao với đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn diện trên các mặt công tác, là cơ sở vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo. Đại hội cũng thảo luận và nêu rõ những mặt còn hạn chế mà nhiệm kỳ tới chi bộ cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục.

       Trên cơ sở thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, phân tích sâu sắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020. Đại hội quyết nghị như sau:

I. Đánh giá tình hình:

    Trong nhiệm kỳ 2015 - 2018, nhà trường cùng toàn ngành triển khai đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành. Đến cuối nhiệm kỳ, chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đã có những chuyển biến tích cực.

    Cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho nhà trường về mọi mặt: tuyển dụng, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý; đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thiện và chống xuống cấp các khối công trình, tăng cường bổ sung thiết bị, đồ dùng dạy học, đáp ứng các tiêu chuẩn trường THCS đạt Chuẩn quốc gia. Nhân dân tin tưởng và ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

    Bên cạnh những thuận lợi nhà trường cũng gặp không ít những khó khăn, thử thách: áp lực của phổ cập giáo dục trung học; những hạn chế của nội dung chương trình hiện hành chưa được giải quyết, còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành; sự phát triển nhanh của mạng xã hội và các kênh giải trí; nhiều học sinh còn thiếu sự quan tâm của gia đình, sức học yếu, thiếu tập trung học tập và rèn luyện; xu hướng của hầu hết học sinh là có nguyện vọng học tiếp lên THPT, gia đình chưa định hướng nghề sau THCS; việc thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục và dạy học còn chậm, việc tổ chức các giờ dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém làm cho học sinh chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập và rèn luyện, cản trở việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục.

   Trong điều kiện đó, chi bộ đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của chi bộ; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của nhà trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động; lãnh đạo cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ, gắn bó mật thiết với các gia đình học sinh, các đoàn thể chính trị trong xã, tăng cường sự đồng thuận cao trong nhà trường và nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2018 của chi bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ và cơ quan vững mạnh.

    Trong hơn 2 năm qua, chúng ta đã đạt được những kết quả rất quan trọng:

    - Chất lượng, hiệu quả của hoạt động giáo dục được nâng lên, kỷ cương trường lớp được giữ vững: học sinh nhà trường luôn biết sống tự chủ, sống yêu thương và sống có trách nhiệm, không có biểu hiện bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; kết quả học tập của học sinh sau mỗi kỳ kiểm tra chung toàn huyện và toàn tỉnh luôn có sự tiến bộ so với mặt bằng của huyện và tỉnh; học sinh giỏi các môn học, các khối lớp đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh luôn xếp thứ 2 của huyện cả về số lượng và chất lượng giải;  

    - Phẩm chất, năng lực và uy tín của đội ngũ công chức, viên chức được phát huy hiệu quả; giáo viên và cán bộ quản lý đã từng bước tự học tự bồi dưỡng để rèn luyện phẩm chất, phát triển năng lực cá nhân, đạt được những kết quả quan trọng; văn hóa nhà trường ngày càng được hoàn thiện, phát triển;

    - Công tác quản lý đạt hiệu lực, hiệu quả: bộ máy quản trị nhà trường đã từng bước phát huy vai trò tạo lập, triển khai, đổi mới, kết hợp của các cá nhân phụ trách, thông qua các nhóm công việc kinh tế - công nghệ, cơ cấu - hành chính, thông tin - ra quyết định, xã hội - con người;

    - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý được đẩy mạnh  thông qua sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử, trường học kết nối, hệ thống thông tin điện tử Phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và các phần mềm quản lý nhân sự, học sinh, cơ sở vật chất, thiết bị - thư viện…;

    - Các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và học sinh được triển khai đầy đủ, kịp thời;

    - Cơ sở vật chất, tài chính được quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả; trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn;

    - Chi bộ Đảng giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; các đoàn thể chính trị- xã hội trong nhà trường luôn vững mạnh.

    Tuy nhiên, chúng ta còn có những khuyết điểm, yếu kém, đó là:

    - Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; mỗi năm vẫn còn khoảng 5% học sinh xếp loại học lực Yếu, Kém và khoảng 1% học sinh bỏ học do học kém;

    - Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường có lúc, có chỗ chưa được phát huy.

    Nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém, khuyết điểm là:

    - Việc bồi dưỡng thường xuyên để phát triển năng lực giáo viên theo “Chuẩn nghề nghiệp” và đẩy nhanh đổi mới phương pháp dạy học chưa được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát;

    - Phương thức lãnh đạo của chi bộ và đảng viên còn chậm đổi mới, thiếu kiên trì; việc đánh giá tình hình, đúc rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo còn chưa được quan tâm đúng mức; một số đảng viên có lúc còn chưa đề cao tinh thần tiên phong, gương mẫu; trong sinh hoạt đảng có lúc còn chưa chú ý đề cao nguyên tắc phê bình và tự phê bình.

    Bài học kinh nghiệm: Thực tiễn cho thấy, để đạt mục tiêu phát triển trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung thực hiện:

    - Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của chi bộ và đảng viên; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động để tập trung trí tuệ của tập thể;

    - Tranh thủ sự ủng hộ của đảng bộ, chính quyền các cấp, gia đình học sinh và nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiên trì lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hóa nhà trường, phát triển năng lực đội ngũ, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực cơ sở vật chất, tài chính;

    -  Nâng cao năng lực phân tích, đánh giá tình hình và dự thảo kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chi ủy; coi trọng công tác sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và đảng viên; quán triệt nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng.

 

II. Mục tiêu:

    Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo, hạt nhân đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng và quần chúng, nhân dân. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao hiệu lực quản lý, năng lực tổ chức, điều hành của bộ máy quản lý, đề cao vai trò vận động của các đoàn thể trong nhà trường, phát huy sức mạnh đoàn kết, xây dựng tập thể sư phạm vững mạnh. Đảm bảo thống nhất sự lãnh đạo của chi bộ đảng, quản lý của hiệu trưởng, phối hợp của đoàn thể và quyền làm chủ của công chức, viên chức. Huy động tối đa các nguồn lực, chăm lo đời sống, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, phát triển văn hóa nhà trường, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, hiệu quả dạy học và các hoạt động giáo dục, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển. Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2019 - 2020 đối với lớp 6.

III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2018 – 2020:

    1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng:

     1.1- Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo siết chặt kỷ cương, kỷ luật nhà trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục và phổ cập giáo dục THCS;

    Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội. Tăng cường giáo dục thể chất, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm và giáo dục pháp luật. Phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội và ngộ độc thực phẩm, phòng chống những tác động tiêu cực của mạng xã hội đến học sinh. Quan tâm tổ chức, hướng dẫn, động viên học sinh tham gia lao động, giúp đỡ gia đình sản xuất, kinh doanh, lao động vệ sinh bảo vệ môi trường ở trường học và cộng đồng. Quan tâm phát triển năng lực, phẩm chất, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh;

    Phát triển chương trình nhà trường theo hướng tinh giản, thiết thực, tăng thời gian thực hành. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh. Thực hiện thường xuyên, liên tục các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, cập nhật tri thức. Chuyển mạnh từ dạy học ghi nhớ kiến thức sang dạy học vận dụng kiến thức vào thực hành và giải quyết các vấn đề trong đời sống. Dạy học tích hợp, kết nối kiến thức các môn học và các hoạt động giáo dục, từ nhiều tài liệu, bằng nhiều hình thức. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu;

    Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục: gắn bó mật thiết với các gia đình học sinh, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong xã để nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo;

    Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức của trường đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý đạt Chuẩn nghề nghiệp giáo viên, Chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; Tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên và cán bộ quản lý khách quan, công bằng, công khai, minh bạch.

     1.2- Lãnh đạo cán bộ, công chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo nhà trường về những vấn đề cần thiết; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao;

    Tăng cường các kênh truyền thông tin công khai, hình thành kỹ năng tư duy hệ thống của mỗi cán bộ giáo viên và nhân viên để hoạt động tích cực, chủ động và hỗ trợ, chia sẻ, cung cấp và trao đổi thông tin, góp phần vào sự phát triển của toàn trường

    Phân công công việc công bằng, giao trách nhiệm rõ ràng theo vị trí việc làm, làm phong phú công việc, khẳng định thành tích mỗi nhóm, cá nhân, hạn chế tối đa sự mất ổn định trong công việc, tạo động lực làm việc cho các thành viên nhà trường.

     1.3- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu và các biểu hiện tiêu cực khác. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, công chức và người lao động;

    Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và thực tế nhà trường; Thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý chất lượng giáo dục, đội ngũ, cơ sở vật chất và tài chính theo các quy định hiện hành, tạo sự đồng thuận cao trong nhà trường và nhân dân;

    Thực hiện tốt chính sách đối với công chức, viên chức và học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Phát triển văn hóa nhà trường, không ngừng hoàn thiện hệ thống giá trị cơ bản, quy tắc ứng xử của nhà trường. Tạo điều kiện cho mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh xây dựng hình ảnh cá nhân và các mối quan hệ, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Hướng dẫn học sinh thực hiện nếp sống văn hóa ở nhà trường, gia đình và xã hội, cộng đồng. Chủ động và tích cực giao lưu, phối hợp với trường tiểu học, mầm non trong xã, các trường trung học trong và ngoài huyện để học hỏi kinh nghiệm công tác, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao;

    Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất và hệ thống thông tin theo nguyên tắc: tuân thủ pháp luật, kết hợp hài hòa các lợi ích. Tích cực tham mưu cho Phòng Giáo dục và Đào tạo phân bổ nguồn kinh phí tăng cường thiết bị dạy học, tham mưu cho Đảng ủy, UBND  xã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình để cải thiện điều kiện dạy học và sinh hoạt, nhất là công trình vệ sinh của học sinh và giáo viên. Việc huy động các nguồn lực phải đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn trường học, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thuận cao và khai thác tốt các tiềm năng.  

     1.4- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhà  trường.

    2. Lãnh đạo công tác tư tưởng:

     2.1- Thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức và người lao động; quán triệt sâu sắc và tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và chuyên đề học tập theo từng năm; phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần làm chủ, xây dựng tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên.

     2.2- Kịp thời phổ biến, quán triệt để cán bộ, công chức và người lao động nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của nhà trường; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

     2.3- Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, chống tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật; phòng, chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

    3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ.

     3.1- Cấp uỷ tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của nhà trường;

     3.2- Cấp uỷ tham gia ý kiến với lãnh đạo nhà trường về quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật... đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng;

     3.3- Cấp ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của nhà trường thuộc thẩm quyền của cấp trên.

    4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

     1- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của mỗi đoàn thể, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao;

     2- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia xây dựng và bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của cơ quan.

    5. Xây dựng tổ chức đảng.

     5.1- Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt; Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

     5.2- Tiếp tục duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đẩy mạnh phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) vể “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

     5.3- Lãnh đạo sâu sát công tác bồi dưỡng đảng viên, kết nạp đảng viên mới, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu biểu cho chi bộ, đoàn kết, tập hợp được cán bộ, đảng viên và quần chúng, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm; Quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ quản lý tổ chuyên môn, giới thiệu cán bộ quản lý cấp trường để cấp có thẩm quyền quy hoạch, bồi dưỡng và bổ nhiệm.

     5.4- Thường xuyên kiểm tra giám sát đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, những quy định của đảng, sự gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra nội bộ của hiệu trưởng.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu:

* Chỉ tiêu phổ cập giáo dục mỗi năm học:

  - Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 tuổi đến 18 tuổi trên địa bàn xã tốt nghiệp THCS (2 hệ): Trên 90%;

  - Tỷ lệ học sinh từ 11 tuổi đến 14 tuổi tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6: 100%.

* Chỉ tiêu chất lượng giáo dục mỗi năm học:

 - Tỷ lệ học sinh xếp loại Giỏi đạt trên 3%;

 - Tỷ lệ học sinh xếp loại Khá đạt trên 35%;

 - Tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi yếu kém và lưu ban không quá 5%;

 - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS trúng tuyển THPT: trên 90%;

 - Học sinh giỏi cấp huyện: trên 35 giải/ năm;

 - Học sinh giỏi cấp tỉnh: trên 4 giải/ năm;

* Chỉ tiêu xây dựng đội ngũ công chức, viên chức mỗi năm học :

 - Công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: trên 30%;

 - Công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ: trên 50%;

 - Công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, còn hạn chế về năng lực: không quá 10%;

 - Còn lại là công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ.

* Chỉ tiêu phát triển năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đạt Chuẩn nghề nghiệp mỗi năm học :

 - Giáo viên và cán bộ quản lý xếp loại Xuất sắc: trên 30%;

 - Giáo viên và cán bộ quản lý xếp loại Khá: trên 50% ;

 - Giáo viên và cán bộ quản lý xếp loại Trung bình: không quá 20% ;

 - Không có giáo viên và cán bộ quản lý xếp loại Chưa đạt Chuẩn.

*  Chỉ tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên Giỏi các cấp cả nhiệm kỳ:

 - Giáo viên được công nhận Giáo viên Giỏi cấp trường: 6 người;

 - Giáo viên được công nhận Giáo viên Giỏi cấp huyện: 2 người;

 - Giáo viên được công nhận Giáo viên Giỏi cấp tỉnh:  1 người;

 * Chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ:

 - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ít nhất 2 đồng chí/ năm;

 - Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: ít nhất 12 đồng chí/ năm;

 - Không có Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ;

 - Không có Đảng viên không đủ tư cách, không hoàn thành nhiệm vụ;

 - Bồi dưỡng phát triển kết nạp từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú vào Đảng;

 - Chọn cử ít nhất 1 đồng chí đi học Trung cấp chính trị.

* Chỉ tiêu thi đua mỗi năm đối với tập thể:

 - Chi bộ đạt dnh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”;

 - Công đoàn đạt dnh hiệu “vững mạnh xuất sắc”, được Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen;

 - Trường đạt danh hiệu: “Tập thể lao động xuất sắc”;

 - Liên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đạt: Liên đội xuất sắc.

* Danh hiệu thi đua mỗi năm đối với cá nhân:

 - Cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”: trên 70%/năm;

 - Cá nhân đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”: ít nhất 2 người/năm.

 

 IV. Đại hội chi bộ Trường THCS Tràng An đã dân chủ lựa chọn, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên, bầu ra Ban Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, gồm 03 đồng chí:

                 1. Đồng chí Trần Danh Hùng;

                  2. Đồng chí Trần Đại Nghĩa;

                 3. Đồng chí Nguyễn Hồng Vân.

      Đại hội bầu: Đồng chí Trần Đại Nghĩa làm Bí thư Chi bộ;

                           Đồng chí Trần Danh Hùng làm Phó bí thư Chi bộ.

     Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2018-2020, đại hội kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, năng động, sáng tạo, với ý chí quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đại biểu các cấp và đại hội chi bộ đã đề ra; xây dựng chi bộ Trường THCS Tràng An trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng đảng bộ xã xây dựng xã Tràng An vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo./.

 

 

Nơi nhận:   

    - Đảng ủy xã (để báo cáo),

    - Đảng viên Chi bộ ,

    - Lãnh đạo BCH Công đoàn trường, (để thực hiện)

    - Lãnh đạo BCH Chi đoàn trường,

    - Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng,

    - Lưu hồ sơ Chi bộ.                        

 

T/M CHI BỘ

Bí thư Chi bộ

(đã ký)

 

 

 

Trần Đại Nghĩa

                                             

Tác giả: thcstrangan
Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị