Tin tức/(Trường THCS Tràng An)/THÔNG BÁO/
Thời gian làm việc của trường THCS Tràng An

Thời gian làm việc buổi sáng: từ 7h00’ đến 11h30’

          Học sinh vào lớp: 7h10' 

        Tiết 1: Từ 7h20' đến 8h05'

        Tiết 2: Từ 8h10' đến 8h55' 

        Tiết 3: Từ 9h00' đến 9h45'

        Tiết 4: Từ 9h50' đến 10h35' 

        Tiết 5: Từ 10h40' đến 11h25''  

Thời gian làm việc buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'

Tác giả: thcstrangan
Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị