Tin tức/(Trường THCS Tràng An)/LÃNH ĐẠO - ĐIỀU HÀNH/
Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc ban hành Nội quy làm việc

Ngày 03/04/2017 chủ tịch UBND huyện Bình Lục đã ban hành nội quy làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Tác giả: thcstrangan
Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị