01/08/2018

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

Tác giả: thcstrangan

30/07/2018

Ngày 03/04/2017, Chủ tịch UBND huyện Bình Lục đã ban hành Nội quy làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Tác giả: thcstrangan

16/01/2018

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tràng An về triển khai đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ, nhiệm kỳ 2018-2020 Đại hội quyết nghị như sau:

Tác giả: thcstrangan

Nghi thức đón học sinh lớp 6
Tiểu phẩm nhạc kịch “Sứ giả 4.0”
Vì đàn em thân yêu
Bác Hồ-Người cho em tất cả
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NĂM 2017

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2018
Xem thêm...
Website Đơn vị