Bạn cần biết

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sổ điểm điện tử

Một số lưu ý:

-        Phần mềm tương thích tốt nhất với trình duyệt Mozilla firefox 19 trở lên và Google Chrome, không khuyến khích sử dụng trình duyệt Internet Explorer;

-        Sử dụng các phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt như: Unikey, Vietkey2002;

Các tài khoản của giáo viên sẽ được tài khoản quản trị của trường tạo và cấp tới từng giáo viên
Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...