Bạn cần biết

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Công khai theo Thông tư 09 năm học 2015 - 2016

Công khai của trường THCS Trần Phú theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016

HỒ SƠ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

Hồ sơ tuyển sinh trường THCS Trần Phú năm học 2015 - 2016

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sổ điểm điện tử

Tài liệu hướng dẫn sử dụng sổ điểm điện tử

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2014-2015

- Căn cứ công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 16/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “V/v hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014- 2015”
Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...