Thông báo

Sách bài tập, sách giáo viên, Tài liệu hướng dẫn học lớp 6 mô hình THM

Đề nghị các đ/c giáo viên tải tài liệu để phục vụ cho nghiên cứu, tập huấn, giảng dạy, ... theo mô hình THM đồng thời tích cực tham gia thảo luận, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối.Các bài viết, video tham khảo: http://trinhthang.name.vn/vi/news/Mo-hinh-truong-hoc-moi-VNEN/ (các bài viết chỉ mang tính chất tham khảo)

 Yêu cầu giáo viên không nên chia sẻ các bài viết, bình luận về các bài viết làm ảnh hưởng tiêu cực đến việc thí điểm mô hình trường học mới, không nên tuyên truyền tiêu cực tới đồng nghiệp, nhân dân nếu chưa hiểu rõ, chưa được tập huấn về mô hình THM.

Trân trọng cảm ơn.

Các bài cùng chuyên mục
Xem thêm...
Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...