Tin tức/(Trường THCS Trần Phú)/Tin Đoàn - Đội/
Thực hiện phong trào 'Em làm kế hoạch nhỏ' năm 2019

Căn cứ chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 của Liên đội THCS Trần Phú; nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đội viên thông qua các hoạt động phong trào. Liên đội nhà trường đã triển khai tới các chi đội tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” năm học 2018 - 2019 nhằm tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Kế hoạch nhỏ" của đội viên. Thông qua đó, phát huy tinh thần "Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ", giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy đội viên tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội. Đồng thời thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn Liên đội và đóng góp kinh phí thực hiện công trình măng non cấp thành phố, cấp Tỉnh và cùng với thiếu nhi cả nước tham gia đóng góp kinh phí xây dựng Công trình măng non cấp Trung ương giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, sáng ngày 23 tháng 02 năm 2019, Liên đội nhà trường đã thu gom giấy vụn, các loại phế liệu của các em học sinh đưa đi tiêu thụ để gây quỹ hoạt động Đội, đóng góp xây dựng công trình măng non tại cho Liên đội nhà trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thu gom:

Tác giả: thcstranphu
Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...