Tin tức/(Trường THCS Trần Phú)/Trao đổi KN - PPDH/
Video minh họa Tiết 10 - Vật Lý 8 theo phương pháp Bàn tay nặn bột - Phủ Lý

Nhà trường gửi tới toàn bộ cán bộ, giáo viên trong trường Video minh họa Tiết 10 - Vật Lý 8 theo phương pháp Bàn tay nặn bột để nghiên cứu, trao đổi chuyên môn.

 
Toàn bộ tiết dạy: https://youtu.be/O3lrzMERZxY
 
Trân trọng cảm ơn!
Tác giả: thcstranphu
Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

công khai dự toán ngân sách năm 2020

công khai dự toán ngân sách năm 2020

công khai dự toán ngân sách năm 2019

công khai dự toán ngân sách năm 2019

công khai tài chính ngân sách năm 2019-2020

công khai tài chính ngân sách năm 2019-2020

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Công khai tài chính năm 2017-2018

Công khai tài chính năm 2017-2018
Xem thêm...