Tin tức/(Trường THCS Trần Phú)/Tin Đoàn - Đội/
Tập huấn an toàn giao thông

TẬP HUẤN AN TOÀN GIAO THÔNG

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 02 ngày 25/9/2018 giữa CA tỉnh Hà Nam và Sở GD và ĐT tỉnh Hà Nam trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, công an TP Phủ Lý đã xây dựng kế hoạch   phối hợp số 73 ngày 15/10/2018 giữa CATP Phủ Lý với phòng GD và ĐT TP Phủ Lý, các trường THPT thành lập các tổ tự quản ATGT. Ngày 7/12/2019 trường THCS Trần Phú, trường THPT Phủ Lý A kết hợp với công an TP Phủ Lý đã tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền phổ biến GD pháp luật về TTATGT cho các tổ tự quản ATGT. Buổi tập huấn đã thành công tốt đẹp!

 

Tác giả: Tổng phụ trách
Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

công khai dự toán ngân sách năm 2020

công khai dự toán ngân sách năm 2020

công khai dự toán ngân sách năm 2019

công khai dự toán ngân sách năm 2019

công khai tài chính ngân sách năm 2019-2020

công khai tài chính ngân sách năm 2019-2020

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Công khai tài chính năm 2017-2018

Công khai tài chính năm 2017-2018
Xem thêm...