19/11/2019

Ba công khai theo thông tư 36 năm học 2019-2020

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

03/09/2019

Công khai Quyết toán toán thu chi NSNN, nguồn khác năm 2018

Tác giả: thcstranphu

10/04/2019

Công khai theo thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018-2019

Tác giả: thcstranphu

01/02/2019

Công khai Dự toán thu chi ngân sách năm 2019 trường THCS Trần Phú

Tác giả: thcstranphu

Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì I năm học 2015 - 2016

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 -

Mẫu đơn xin dạy thêm, học thêm trong nhà trường năm học 2015 - 2016
Xem thêm...