09/04/2020

Tổ chức triển khai các hình thức dạy học qua internet và trên truyền hình đối với trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố trong thời gian Hs nghỉ do covid 19 năm học 2019-2020

Tác giả: UNND TP Phủ Lý

09/04/2020

Về việc thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của học kì II năm học 2019-2020

Tác giả: Phòng GD & ĐT TP

04/03/2020

Hướng dẫn vệ sinh cá nhân phòng chống dịch covid 19

Tác giả: cục quản lý môi trường y tế

04/03/2020

Công văn VV đi học trở lại của hs THPT, HS THCS và tiểu học nghỉ hết ngày 15.03.2020

Tác giả: UBND tỉnh và sở GD&ĐT

15/02/2020

thời khóa biểu mới thực hiện từ ngày 17/02/2020

Tác giả: BGH

15/02/2020

thực hiện quy định dạy thêm, học thêm, dạy kèm trên địa bàn thành phố.

Tác giả: UBND TP Phủ Lý

08/01/2020

Lễ hội xuân hồng năm 2020 trường THCS Trần Phú

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

08/12/2019

Tập huấn định hướng nghề

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

19/10/2019

Hội nghi CBCCVC

Tác giả: Ban CHCĐ

18/10/2019

Thư ngỏ

Tác giả: Trường THCS Trần Phú

Niềm vui ngày khai trường năm học 2015 - 2016
Ngày hội đến trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

công khai tài chính ngân sách năm 2019-2020

công khai tài chính ngân sách năm 2019-2020

Công khai thông tin nhà trường theo thông tư 36/TTBGDĐT

Thông tin về: Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên; Cơ sở vật chất; Chất lượng giáo dục.

Công khai tài chính năm 2017-2018

Công khai tài chính năm 2017-2018

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp năm học 2015-2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016

Thời khóa biểu học kì II năm học 2015 - 2016
Xem thêm...